polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Dialog w sprawie uroczyska Las Miejski w Gajewie k. Giżycka

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat prowadzonego dialogu.

W artykule prezentujemy:

 

Harmonogram wydarzeń związanych z dialogiem

26 kwietnia 2024 r.

W giżyckiej Ekomarinie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące propozycji gospodarowania w Leśnie Miesjskim w Gajewie koło Giżycka.

22 kwietnia 2024 r.

Propozycja Nadleśnictwa Giżycko zagospodarowania uroczyska Las Miejski.

18 marca 2024 r.

Korespondencja Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Olsztynie do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w sprawie sporządzenia opinii dotyczącej zasadności wpisania do rejestru zabytków uroczyska Las Miejski w Gajewie koło Giżycka.

29 lutego 2024 r.

W siedzibie Nadleśnictwa Giżycko odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji zagospodarowania uroczyska Las Miejski w Gajewie.

14 lutego 2024 r.

Na 29 lutego br. zaplanowano spotkanie konsultacyjne w sprawie koncepcji zagospodarowania lasu państwowego - uroczyska Las Miejski w Gajewie.

31 stycznia 2024 r.

Informacja o odwołaniu spotkania w dniu 5.02.2024 r. w sprawie koncepcji zagospodarowania lasu państwowego - uroczysko Las Miejski i przeniesieniu na inny termin.

25 stycznia 2024 r.

W dniu 25 stycznia 2024 r. odbyło się kolejne V spotkanie na terenie uroczyska Las Miejski, w sprawie postępowania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie dotyczącego wpisu obszarów leśnych do rejestru zabytków.
W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Przedstawiciele WUOZ w składzie dwuosobowym.
 2. Przedstawiciel Fundacji NFF Pan Adrian Grzegorz (wnioskodawca wpisu)
 3. Pełnomocnik Przedstawiciela Fundacji NFF Pan Piotr Kwiatkowski
 4. Przedstawiciel Nadleśnictwa Giżycko Leśniczy Pan Paweł Kit
 5. Przedstawiciel Urzędu Gminy Giżycko (w początkowej części spotkania)
 6. Pan Antoni Wójcik (w początkowej części spotkania).

Z uwagi na kolejne wnioski przedstawiciela Fundacji NFF w odniesieniu do wpisu terenu uroczyska Las Miejski do rejestru zabytków planowane jest kolejne VI spotkanie w przedmiotowej sprawie.
Ze ewentualne utrudnienia powstałe w czasie silnych wiatrów  przepraszamy i zwracamy się  z prośbą o zachowanie ostrożności podczas pobytu na terenach leśnych.

24 stycznia 2024 r.

Nadleśnictwo Giżycko w dniach 24-25 stycznia br. planowało zorgaizować terenowe V spotkanie Zespołu Konsultacyjnego przy Nadleśnictwie Giżycko. Niestety z przyczyn niezależnych planowane spotkanie nie odbyło się. Poniżej korespondencja w tej sprawie:

 • 24 stycznia 2024 r. - list Wojewody Warmińsko-Mazurskiego <link do dokumentu>;
 •  4 stycznia 2024 r. - przykładowe zaproszenie rozesłane do członków zespołu <link do dokumentu>.

16 stycznia 2024 roku

Na 5 lutego br. zaplanowano spotkanie konsultacyjne w sprawie koncepcji zagospodarowania lasu państwowego - uroczyska Las Miejski w Gajewie.

12 stycznia 2024 roku

Korespondencja Nadleśnictwa Giżycko w sprawie koncepcji zagospodarowania lasu państwowego - uroczysko Las Miejski <link do dokumentu>

z:

9 stycznia 2024 roku

Odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku na pismo Starosty Giżyckiego z dnia 20 grudnia 2023 r.

3 stycznia 2024 roku

Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko dla RDLP w Białymstoku o wstrzymaniu prac gospodarczych na terenie uroczyska Las Miejski w Gajewie koło Giżycka do czasu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wpisania uroczyska do rejestru zabytków.

28 grudnia 2023 roku

Pismo nadleśnictwa do Urzędu Gminy Giżycko o ustaleniu terminu wizji terenowej w terminie 8-12 stycznia 2023 roku dot. wpisania do rejestru zabytków nieruchomości położeonej w leśnictwie Zielony Dwór w Gajewie.

20 grudnia 2023 roku

Pismo Starosty Powiatu Giżyckiego do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w sprawie wstrzymania prac na terenie uroczyska Las Miejski w Gajewie koło Giżycka do czasu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wpisania uroczyska do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego.

11 grudnia 2023 roku

Odpowiedź Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na pismo nadleśnictwa z dnia 8 grudnia br.

8 grudnia 2023 roku

Pismo nadleśnictwa do Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków dotyczące postępowania o wpis do rejestru zabytków Uroczyska Las Miejski w Gajewie.

29 listopada 2023 roku

Pismem Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego Uroczyska Las Miejski w Gajewie koło Giżycka, ze względu na zasięg przedmiotu postępowania, konieczne jest przeprowadzenie kolejnych oględzin.

24 listopada 2023 roku

Komunikat informujący o możliwości wystapienia zagrożenia życia lub zdrowia w związku z wystąpieniem silnych wiatrów.

Z kart historii dialogu: 20 maja 2020 roku

W związku z publikacją artykułu "Jesteśmy z Lasem Miejskim już rok" na stronie internetowej Fundacji Las Naturalny, FSC® International wydało oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji zawartych w tym artykule.

 

22 listopada 2023 roku

Pismo nadleśnictwa do Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w sprawie konieczności naprawy ogrodzenia uprawy znajdującej się na terenie uroczyska Las Miejski.

20 listopada 2023 roku

Informacje przekazane dla Pana Macieja Wróbla Posła na Sejm RP dotyczące uroczyska Las Miejski.

16 listopada 2023 roku

Stanowisko Nadleśnictwa Giżycko w odniesieniu do działalności aktywistów.

15 listopada 2023 roku

Korespondencja Komendy Powiatowej Policji w Giżycku z Nadleśnictwem Giżycko w sprawie wpisów na stronie internetowej Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka.

31 października 2023 r.

Oferta współpracy w zakresie wspólnych zajęć edukacyjnych.

Zasady uczestnictwa w zajęciach edukacji leśnej na terenie Nadleśnictw z obszaru RDLP w Białymstoku reguluje Zarządzenie nr 32/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

25 października 2023 roku

Nadleśnictwo Giżycko otrzymało od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie zawiadomienie o dokonaniu oględzin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabyktów Uroczyska Las Miejski w Gajewie koło Giżycka.

23 października 2023 r.

Korespondencja Nadleśnictwa Giżycko do Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w sprawie postępowania dotyczącego wpisania do rejestru zabytków uroczyska Las Miejski w Gajewie k. Giżycka.

20 października 2023 roku

Publikujemy plan prac z zakresu gospodarki leśnej do wykonania w Lesie Miejskim w 2024 r.

18 października 2023 roku

W siedzibie Nadleśnictwa Giżycko odbyło sie spotkanie z przedstawicielami placówek oświatowych z terenu powiatu giżyckiego.

12 października 2023 roku

Korespondencja Nadleśnictwa Giżycko z Komendą Powiatową Policji w Giżycku w sprawie wpisów na stronie internetowej Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka.

11 października 2023 r.

Komunikat Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko w sprawie działalności akrywistów.

9 października 2023 roku

Komunikat informujący o możliwości wystapienia zagrożenia życia lub zdrowia w związku z wystąpieniem silnych wiatrów.

Tu znajdziesz treść komunikatu <link do dokumentu>.

6 października 2023 roku

Koresondencja Wójta Gminy Giżycko do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 306/8 położonej w obrębie geodezyjnym Gajewo.

3 października 2023 roku

Korespondencja do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie w sprawie wniosku przedstawiciela Fundacji NFF Pana Adriana Grzegorza, dotyczącego wpisania do rejestru zabytków uroczyska Las Miejski w Gajewie k. Giżycka.

Tu znajdziesz treść korespondencji:

2 października 2023 roku

Postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie w sprawie wszczęcia postępowania wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego Uroczyska Las Miejski w Gajewie k. Giżycka.

29 września 2023 roku

Decyzja Wójta Gminy Giżycko zatwierdzająca pozytywnie projekt podziału działki 306/8 w obrębie geodezyjnym Gajewo.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko zrzekł się z prawa wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Giżycko w sprawie podziału działki 306/8.

28 września 2023 roku

Odbyło się IV spotkanie Zespołu Konultacyjnego przy Nadleśnictwie Giżycko, powołanego w oparciu o zarządzenie nr 58/2022 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie wprowadzenia w życie wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych.

26 września 2023 roku

Komunikat Nadleśnictwa Giżycko z dnia 26.09.2023 r.

13 września 2023 roku

Odpowiedź Nadleśnictwa Giżycko na pismo Zastępcy Burmistrza Miasta Giżycko z dnia 31.08.2023 r.

24 lipca 2023 roku

Wyciąg z protokołu posiedzenia pojednawczego Sądu Rejonowego w Giżycku II Wydział Karny w sprawie o sygn. akt II K 163/23, z dnia 24 lipca 2023 r.

Oskarżony Wojciech Marek Darski zobowiązuje się do opublikowania na stronie Facebook „Nasz Las Miejski Giżycko” w terminie 3 dni oświadczenia następującej treści i utrzymania tego oświadczenia przez okres co najmniej 30 dni:
„Przepraszam Nadleśniczego Pana Krzysztofa Dąbkowskiego i jego współpracowników z Nadleśnictwa Giżycko za to, że na portalu Facebook na stronie https://www.facebook.com/NaszLasMiejskiGizycko w dniu 07 i 08 lutego 2023 r. w poście przedstawiającym zdjęcia z wycinki w Lesie Miejskim w Giżycku użyłem określenia „chuje” oraz „chuje oczywiście”.„

 

9 czerwca 2023 roku

Postanowienie Wójta Gminy Giżycko pozytywnie opiniujące projekt podziału działki 306/8 w obrębie geodezyjnym Gajewo.

Pozostałe dokumenty w powyższej sprawie:

 • Pismo Wójta Gminy Giżycko dotyczące usuwania drzew niebezpiecznych w uroczysku Las Miejski wzdłóż pasa drogowego drogi gminnej nr 129039 N ul. Dębowej w miejscowości Gajewo <link do dokumentu>.
 • Pismo Wójta Gminy Giżycko dotyczące znaków granicznych przydrodze gminnej ul. Dębowej w Miejscowości Gajewo <link do dokumentu>.
 • Wniosek Nadleśnictwa Giżycko do Urzędu Gminy Giżycko dotyczący zaopiniowania podziału działki przeznaczonej pod drogę publiczną - ul. Dębowa w Gajewie <link do dokumentu>.
 • Pismo Wójta Gminy Giżycko dotyczące wznowienia znaków granicznych oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykluczającego potrzebę poszerzenia ul. Dębowej w Gajewie <link do dokumentu>.
 • Pismo Wójta Gminy Giżycko dotycząca ryzyka niezrozumienia lub innej interpretacji zapisów koresponcencji listownej <link do dokumentu>.
 • Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczące bezczynności w rozpartywaniu nadesłanego wniosku Nadleśnictwa Giżycko przez Urząd Gminy Giżycko oraz podjęcia srodków zpobiegających bezczynności w przyszłości <link do dokumentu>.
 • Notatka służbowa ze spotkania Wójta Gminy Giżycko z Nadleśniczym Nadleśnictwa Giżycko <link do dokumentu>.

7 czerwca 2023 roku

W siedzibie Nadleśnictwa Giżycko odbyło się spotkanie dyrektorów i przedstawicieli oświatowych jednostek organizacyjnych z powiatu giżyckiego z leśnikami.

1 czerwca 2023 roku

Korespondencja Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych do Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotycząca uroczyska Las Miejski w Gajewie.

31 maja 2023 roku

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie niezałatwienia w terminie wniosku o podział nieruchomości przez Urząd Gminy Giżycko.

20 kwietnia 2023 roku

Odpowiedzi na uwagi Wójta Gminy Giżycko zawarte w piśmie Urzędu Gminy Giżycko z dnia 11.04.2023r. - do notatki z dnia 04.04.2023r. ze spotkania w sprawie wdrażania Zarządzenia nr 58 DGLP dotyczącego lasów o zwiększonej funkcji społecznej.

6 kwietnia 2023 roku

Pismo Nadleśnictwa Giżycko do RDLP w Białymstoku w sprawie uroczyska Las Miejski (pismo znak spr. ZG.0152.4.2023 z dnia 6.04.2023 r.).

28 marca 2023 roku

Pismo nadleśnictwa dotyczące korespondencji Pana Wójta Gminy Giżycko z dnia 17 marca 2013 r., pisma znak: RRG.6852.2.2023.MW oraz pisma znak: RRG.6126.1.2023, dostarczonych do Nadleśnictwa Giżycko osobiście przez przedstawiciela Urzędu Gminy Giżycko.

22 marca 2023 roku

Korespondencja: stanowisko RDLP w Białymstoku oraz Prokuratury do zawiadomienia Fundacji NFF.

W dniu 22 marca 2023 r. odbyły się rozmowy w ramach trzeciego już co kwartalnego spotkania Zespołu Konsultacyjnego przy Nadleśnictwie Giżycko.

17 marca 2023 roku

Korespondencja z Urzędu Gminy Giżycko.

 1. Odpowiedź Urzędu Gminy Giżycko, wyjaśniająca rozbieżności pomiędzy treścią pism urzędu z dnia 13 marca <link do dokumentu> oraz 20 lutego br. <link do dokumentu>. W wymienionej korespondencji mogło jedynie wystąpić niewystarczające wytłumaczenie intencji i planów działania, gdyż "korespondencja listowna może być obarczona ryzykiem niezrozumienia lub innej interpretacji zapisów".
 1. Pismo w sprawie ustalenia prac gospodarczych na 2023 rok w uroczysku Las Miejski w Gajewie.

Pismo Gminy Giżycko w sprawie zagospodarowania Lasu Państwowego przy ulicy Dębowej w Gajewie z dnia 11.01.2023 r.

15 marca 2023 roku

Odpowiedz nadleśnictwa na pisma Urzędu Gminy Giżycko:

Tu znajdziesz treść odpowiedzi nadleśnictwa na wyżej wymienione pisma: <link do dokumentu>.

 

Pismo Urzędu Gminy Giżycko dotyczące usuwania drzew niebezpiecznych w Uroczysku Las Miejski wzdłuż pasa drogowego drogi gminnej nr 129039 N ul. Dębowej w miejscowości Gajewo.

13 marca 2023 roku

Korespondencja z Urządem Gminy Giżycko w sprawie zaproszenia na spoktanie na dzień 15.03.2023 r., w sprawie uroczyska Las Miejski.

2 marca 2023 roku

Korespondencja Urzędu Gminy Giżycko dotycząca spotkania w sprawie ustalenia prac gospodarczych na rok 2023 w uroczysku "Las Miejski" w Gajewie.

1 marca 2023 roku

Pismo nadleśnictwa do Urzędu Gminy Giżycko dotyczące korespondencji w sprawie uroczyska Las Miejski, znaków granicznych przy ul. Dębowej w Gajewie oraz usuwania drzew niebezpiecznych.

21 lutego 2023 roku

 1. Korespondecja Urzędu Gminy Giżycko w sprawie znaków granicznych przy drodze gminnej ul. Dębowej w miejscowości Gajewo.
 1. Korespondencja Nadleśnictwa Giżycko w sprawie podziału działki przeznaczonej pod drogę publiczną - ul. Dębowa w Gajewie.
 1. Stowarzyszenie Wolne Miasto Giżycko zwróciło się o nadesłanie dla pana Piotra Kwiatkowskiego zaproszenia do Zespołu konsultacyjnego powołanego przy Nadleśnictwie Giżycko w dniu 5 grudnia 2022 r. w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 58 z 2022 roku.

Korespondencja Nadleśnictwa Giżycko z Panem Stanisławem Puciłowskim Przewodniczącym Stowarzyszenia Wolne Miasto Giżycko w sprawie nadesłanego wniosku.

 1. Korespondencja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Bialymstoku do Prokuratury Rejonowej w Giżycku w sprawie uroczyska Las Miejski w Gajewie.

10 lutego 2023 roku

Korespondencja z Urzędem Miasta Giżycko w sprawie debaty społecznej o przyszłości uroczyska "Las Miejski".

9 lutego 2023 roku

Korespondencja z Wójtem Gminy Giżycko w sprawie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu na ul. Dębowej w Gajewie.

7 lutego 2023 roku

Korespondencja z Wójtem Gminy Giżycko w sprawie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu na ul. Dębowej w Gajewie.

Pismo Urzędu Gminy Giżycko w sprawie usuwania drzew niebezpiecznych w Uroczysku Las Miejski wzdłuż pasa drogi gminnej nr 129039 N ul. Dębowej w miejscowości Gajewo.

6 lutego 2023 roku

Korespondencja z Wójtem Gminy Giżycko w sprawie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu na ul. Dębowej w Gajewie.

Prośba mieszkańców ul. Dębowej w Gajewie o podjęcie działań w celu usunięcia zagrażających drzew.

Odpowiedź nadleśnictwa na pismo Urządu Uminy Giżycko z nak spr. RRG.6830.1.2023.MK z dnia 3.02.2023 r.

Wyjaśnienia nadleśnictwa związane w wnioskiem o uznanie uroczyska Las Miejski za las o zwiekszonej funkcji społecznej.

3 lutego 2023 roku

Korespondencja z Urzędem Gminy Giżycko w sprawie wznowienia znaków granicznych.

Portal internetowy Gazety Giżyckiej zamieścił artykuł "Konieczną przycinkę blokuje znak graniczny".

31 stycznia 2023 roku

Korespondencja z dziennikarzem Gazety Giżyckiej w sprawie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu na ul. Dębowej w Gajewie.

20 stycznia 2023 roku

Korespondencja nadleśnictwa z Urzędem Gminy Giżycko w sprawie wznowienia zniszczonych znaków granicznych.

19 stycznia 2023 roku

Odpowiedź nadleśnictwa na pismo Urzędu Gminy Giżycko znak spr. ZG.050.9.22 z dnia 5.01.2023 r.

18 stycznia 2023 roku

Komunikat Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko w sprawie niezgodych z prawdą informacji rozprzestrzenianych na profilu Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka w portalu społecznościowym Facebook.com.

12 stycznia 2023 roku

Odpowiedź Urządu Gminy Giżycko  na pismo nadleśnictwa z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sposobu zagospodarowania Lasu Państwowego przy ulicy Dębowej w Gajewie.

11 stycznia 2023 roku

Pismo do Gminy Giżycko w sprawie sposobu zagospodarowania Lasu Państwowego przy ulicy Dębowej w Gajewie.

Pismo Gminy Giżycko w sprawie zagospodarowania Lasu Państwowego przy ulicy Dębowej w Gajewie.

5 stycznia 2023 roku

Odpowiedź nadleśniczego na apel Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30.11.2022 r.

Pismo do Wójta Gminy Giżycko w sprawie wniosków i działalności w odniesieniu do gospodarki leśnej.

Korespondencja do Zastępcy Burmistrza Miasta Giżycko w sprawie wniosków i uwag przekazanych podczas spotkania w Urzędzie Gminy Giżycko w dniu 4.01.2022 r.

Pismo do Wójta Gminy Giżycko w sprawie udostępnienia nagrania i notatki ze spotkania w Urzędzie Gminy Giżycko z dnia 4 stycznia 2023 r.

Pismo do Wójta Gminy Giżycko w sprawie propozycji nowgo terminu spotkania w ramach dialogu społecznego dotyczącego ustalenia prac gospodarczych na 2023 rok na terenie uroczyska Las Miejski.

4 stycznia 2023 roku

 1. Komunikat
  W zawiązku z publikacją w dniu 4.01.2023 r. na portalu internetowym gazeta.pl artykułu Dominika Szczepańskiego pt. „Myśliwy, policjant, generał brygady i kolarze zdecydują razem z leśnikami o wielkiej wycince. Może ich powstrzymać międzynarodowe śledztwo”, informujemy, iż w treści artykułu przedstawione zostały informacje oraz oskarżenia, o działaniach jakich leśnicy nie podejmowali, nie podejmują i nie planują podejmować. Przedstawione w publikacji treści wprowadzają opinię publiczną w błąd, działają dezinformacyjnie. Leśnicy dystansują się od treści ww. artykułu.
  Nie jest też prawdą, że do chwili publikacji autor artykułu nie otrzymał odpowiedzi na pytania, jakie zadał nadleśnictwu.
 1. Publikujemy odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie dotyczącą ochrony stanowiska orlika krzykliwego na terenie uroczyska Las Miejski.
 1.  Publikujemy korespondencję pomiędzy Urzędem Miasta Giżycko a nadleśnictwem w sprawie obecności dzikich zdrowych zwierząt w mieście.

3 stycznia 2023 roku

Korespondencja nadleśnictwa z dziennikarzem Gazety.pl w sprawie spotkania dotyczącego Zarządzenia nr 58 oraz Lasu Miejskiego w Gajewie.

30 grudnia 2022 roku

Do nadleśnictwa wpłynęła Uchwała Nr XLVIII.292.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2022 roku.

23 grudnia 2022 roku

Nadleśnictwo Giżycko opublikowało komunikat w sprawie uznania kolejnego terenu uroczyska Las Miejski w Gajewie za HCVF6.

21 grudnia 2022 roku

 1. Korespondencja z Wójtem Gminy Giżycko w sprawie proponowanego spotkania w ramach dialogu społecznego dotyczącego ustalenia prac gospodarczych na 2023 rok w uroczysku Las Miejski w Gajewie.
 1. Odpowiedź do stanowiska Rady Gminy Giżycko w sprawie wyznaczenia uroczyska Las Miejski w Gajewie jako lasu o zwiększonej funkcji społecznej.

13 grudnia 2022 roku

Do nadleśnictwa wpłynęła podpisana przez uczestników notatka ze spotkania z dnia 8 grudnia 2022 r.

9 grudnia 2022 roku

Nadleśnictwo otrzymało propozycję treści notatki ze spotkania. Notatka w treści zawiera też nieprawdziwe informacje. Nie możemy podpisać się pod jej treścią. Wniesienie uwag wymaga poświęcenia znacznej ilości czasu. 

Tu znajdziesz treść korespondencji:

6 grudnia 2022 roku

Korespondencja w ramach dialogu pomiędzy Urzędem Gminy Giżycko a Nadleśnictwem Giżycko.

Tu znajdziesz:

 • odpowiedź Nadleśnictwa Giżycko na notatkę ze spotkania w dniu 2.12.2022 r. w Urzędzie Gminy Giżycko <link do dokumentu>,
 • stanowisko Rady Gminy Giżycko w sprawie wyznaczenia uroczyska "Las Miejski" jako lasu o zwiększonej funkcji społecznej <link do dokumentu>,
 • notatka ze spotkania w Urzędzie Gminy Giżycko w dniu 2.12.2022 r. <link do dokumentu>.

5 grudnia 2022 roku

Odbyło się drugie spotkanie informacyjne dotyczące wprowadzenia do stosowania Zarządzenia nr 58.

Tu znajdziesz:

2 grudnia 2022 roku

 1. W Urzędzie Gminy Giżycko odbyło się spotkanie dotyczące planowanych na 2023 rok prac na terenie uroczyska Las Miejski.

Tu znajdziesz:

 1. W nadleśnictwie odbyło się spotkanie sołtysa Antonowa (gm. Giżycko) z nadleśniczym. Podczas spotkania omówiono bieżące problemy mieszkańcow, w których rozwiązaniu mogłoby pomóc nadleśnictwo (między innymi zaopatrzenie w opał).

29 listopada 2022 roku

Korespondencja Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z Wójtem Gminy Giżycko w sprawie zaopatrywania okolicznych mieszkańców w drewno na cele opałowe z terenu uroczyska Las Miejski.

25 listopada 2022 roku

Korespondencja Nadleśnictwa Giżycko w sprawie uzgodnienia terminu spotkania ze stroną społeczno-samorządową dotyczącego dialogu w sprawie prac gospodarczych w uroczysku Las Miejski.

23 listopada 2022 roku

Korespondencja otrzymana z Urzędu Gminy Giżycko z propozycją terminów spotkań ze stroną społeczno-samorządową w ramach dialogu dotyczącego prac gospodarczych w uroczysku Las Miejski.

Tu znajdziesz treść dokumentu:

18 listopada 2022 roku

Korespondencja Nadleśnictwa Giżycko z Wójtem Gminy Giżycko w sprawie wniosku o uznanie uroczyska Las Miejski za las o zwiększonej funkcji społecznej.

Tu znajdziesz treść dokumentu:

17 listopada 2022 roku

Nadleśnictwo Giżycko otrzymało do wiadomości korespondencję pomiędzy Giżycką Radą Seniorów a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku dotyczącą uznania uroczyska Las Miejski w Gajewie koło Giżycka za las o zwiększonej funkcji społecznej.

Tu znajdziesz treść dokumentów:

16 listopada 2022 roku

Informacja dotycząca wcześniej zapowiedzianej  konieczności usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu w uroczysku "Las Miejski" przy drodze wojewódzkiej Giżycko - Węgorzewo.

Wszystkie usunięte drzewa stanowiły bardzo istotne zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych. W załączeniu przykładowe zdjęcia usuniętych drzew oraz notatka służbowa. Podczas prac stwierdzono drzewa wizualnie zdrowe, które nie wykazywały oznak chorobowych, również na podstawie pnia po ścince, natomiast w wyższych częściach drzewa stwierdzano objawy prawie 100% zgnilizny.

W ocenie leśników informacje podawane społeczeństwu przez aktywistów na portalu społecznościowym facebook.com. Nasz Las Miejski są niezgodne z prawdą.

14 listopada 2022 roku

Nadleśnictwo Giżycko informuje o zamiarze wycięcia drzew niebezpiecznych w zasięgu drogi krajowej nr 63 w najbliższych dniach.

10 listopada 2022 roku

Komunikat nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko wbrew rozprzestrzenianym na portalu społecznościowym informacjom  nie kierował prośby do strony społeczno – samorządowej o przygotowywanie i uzupełnianie kart wydzieleń.

Cyt.: „1. Zgodnie z prośbą Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko, zostały przygotowane uzupełnione 'Karty wydzieleń', które zawierają kompromisowe propozycje strony społeczno-samorządowej wobec zaplanowanych rębni w wydzieleniach 13i, 13n i 16f.

Do jednostronnie (bez udziału leśników) opracowanych propozycji zagospodarowania lasu, leśnicy przedstawią swoje stanowisko,  zgodne z ustawą o lasach, zasadami hodowli lasu i ochrony lasu, zgodne z wypracowanym wieloletnim, pokoleniowym doświadczeniem leśników i nauką oraz gwarancją zachowania trwałości lasów zdrowych i bezpiecznych teraz i dla przyszłych pokoleń.

Jako zespół leśników po raz kolejny dostrzegamy bezpodstawną próbę ingerencji i narzucenia własnego sposobu zagospodarowania lasu z pominięciem nauki, doświadczenia, wszelkich podstawowych zasad hodowli i ochrony lasu oraz konieczności zapewnienia przez leśników bezpieczeństwa wszystkim korzystającym z lasu.

W ocenie leśników nie jest możliwe wypracowanie dobrych dla  przyrody i ludności propozycji zagospodarowania oraz bezpiecznego udostępnienia lasu z pominięciem przeglądu stanu lasu.  Kolejne próby aktywistów wypracowania własnego sposobu zagospodarowania LASU zawierają błędne i szkodliwe dla społeczeństwa propozycje, gdyż odbywają się z pominięciem nauki, wiedzy i doświadczenia leśników.
Być może przyczyną błędów jest unikanie przeglądu stanu  lasu i próby wypracowywania wniosków z pominięciem leśników i terenów leśnych, a pospieszne krótkie, kilku osobowe spotkania na pasażu w centrum miasta czy w siedzibie innego urzędu.

Leśnicy są otwarci na spotkania,  dialog i rozmowy o potrzebach lasu i społeczeństwa , ale dystansują się od wszelkich informacji zamieszczonych na stronie portalu społecznościowego Facebook „Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka.

8 listopada 2022 roku

Do nadleśnictwa wpłynął wniosek Wójta Gminy Giżycko, który w imieniu przedstawicieli samorządu oraz społeczności lokalnej wniskuje w oparciu o Zarządzenie nr 58 o uznanie uroczyska Las Miejski w Gajewie koło Giżycka za las o zwiększonej funkcji społecznej.

Do wniosku ząłczono propozycje strony społczno-samorządowej planowanych prac w Lesie Miejskim w roku 2023.

Propozycja realizacji prac:

3 listopada 2022 roku

Podziękowania dla władz samorządowych za uczestnictwo w spotkaniu w dniu 27 października 2022 r.

Tu znajdziesz treść dokumentów:

28 października 2022 roku

Komunikat Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko w sprawie przebiegu spotkania informacyjnego w dniu 27 października 2022 r.

27 października 2022 roku

Pierwsze spotkanie z osobami i organizacjami lokalnymi zaangażowanymi w problematykę leśną w związku z wprowadzeniem do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasow Państwowych Zarządzenia nr 58 Dyrektora Genaralnego Lasów Państwowych z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie "Wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiekszonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych" oraz w ramach kontynuacji dialogu społecznego dotyczącego uroczyska Las Miejski w Gajewie koło Giżycka.

21 października 2022 roku

Komunikat w sprawie informacji zamieszczonych na profilu społecznościowym oraz akcji rozmieszczania ulotek na terenie miasta Giżycko.

14 października 2022 roku

Komunikat w sprawie informacji zamieszczonych na profilu społecznościowym.

26  września 2022 roku

Odpowiedź na zapytanie o udzielenie informacji publicznej informująca o planowanym spotkaniu informacyjnym dotyczacym planowanych prac gospodarczych w uroczysku Las Miejski w 2023 roku.

Tu znajdziesz treść okumentu <link do dokumentu>.

15 czerwca 2022 roku

Oficjalnie zakończono modernizację pięciu zbiorników wodnych w uroczysku. Inwestycję zrealizowano w ramach ogólnopolskiego projektu Lasów Państwowych pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Inwestycję wykonano w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.
Inwestycję sfinansowano w 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pozostałe środki pochodziły z Lasów Państwowych. Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych poprzez działania ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

11 stycznia 2022 roku

Odpowiedź na e-mail nadesłany przez Fundację Las Naturalny.

2 listopada 2021 roku

Komunikat w sprawie informacji zamieszczonych na profilu społecznościowym.

26 października 2021 roku

Spotkanie na terenie uroczyska Las Miejski w sprawie oceny realizacji prac związanych z modernizacją na terenie uroczyska pięciu zbiorników wodnych.

19 października 2021 roku

Spotkanie w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko w sprawie planowanych na terenie uroczyska Las Miejski prac gospodarczych na 2022 r.

Wrzesień 2021 roku

Miesięcznik „Głos Lasu" publikuje artykuł pn. „Certyfikacyjna odyseja" opisujący prace nad ustanowieniem w Lesie Miejskim koło Giżycka tzw. obszaru HCVF 6.

24 sierpnia 2021 roku

Spotkanie w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko stron samorządowej i społecznej z przedstawicielami Nadleśnictwa Giżycko w sprawie wspólnego przeglądu drzewostanów.

15 kwietnia 2021 roku

Komunikat Nadleśnictwa Giżycko w sprawie wyznaczenia obszaru HCVF6 w uroczysku Las Miejski.

24 listopada 2020 roku

W siedzibie Nadleśnictwa Giżycko odbyło się spotkanie podczas którego przedyskutowano kwestię uznania obszaru uroczyska Las Miejski za las o kategorii HCVF6, w kontekście opinii FSC® z 16 listopada 2020 roku.

17 listopada 2020 roku

Na stronie internetowej: https://pl.fsc.org/pl/aktualnosci/id/139, FSC® opublikowało interpretację dotyczącą wyznaczania HCVF 6  w uroczysku  Las Miejski w Gajewie.

9 października 2020 roku

Informacja o postępie w realizacji projektu małej retencji wodnej w Lasach Państwowych na terenie Nadleśnictwa Giżycko w uroczysku Las Miejski.

11 września 2020 roku

Stanowisko Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) w sprawie artykułu zamieszczonego w serwisie Dziennik Gazeta Prawna na temat realizacji „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” (MRN2) przez Nadleśnictwo Giżycko:

10 września 2020 roku

Stanowisko Nadleśnictwa Giżycko dotyczące treści artykułu „LP przebudują stawy w Lesie Miejskim koło Giżycka. Inwestycja może być zaprzeczeniem retencji wody” – autor: Maciej Suchorabski, zamieszonego w Gazecie Prawnej w dniu 28.08.2020 r.

8 września 2020 roku

Spotkanie informacyjne dotyczące zakresu planowanych prac gospodarczych na terenie uroczuska Las Miejski w roku 2021.

20 maja 2020 roku

W związku z publikacją artykułu "Jesteśmy z Lasem Miejskim już rok" na stronie internetowej Fundacji Las Naturalny, FSC® International wydało oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji zawartych w tym artykule.

26 kwietnia 2020 roku

Komunikat w sprawie informacji zamieszczonych na profilu społecznościowym.

3 marca 2020 roku

Komunikat posdumowujacy spotkanie informacyjne w sprawie planowanego projektu małej retencji na terenie Nadleśnictwa Giżycko w uroczysku Las Miejski.

2 marca 2020 roku

Spotkanie informacyjne w sprawie projektu: Budowa i modernizacja zbiorników wodnych na terenie leśnictwa Zielony Dwór w uroczysku „Las Miejski”.

15 luty 2020 roku

Wizja terenowa dotycząca planowanych prac w oddzialach 20o, 14p.

Zobacz poczynione ustalenia:

29 listopada 2019 roku

Porozumienie w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka dotyczące prac na zaplanowany do realizacji w 2020 roku.

Zobacz poczynione ustalenia:

Zapis audio ze spotkania:

15 listopad 2019 roku

W najnowszym numerze Głosu Lasu ukazał się artykuł pt. „Lasy szczególnej troski”.

15 listopada 2019 roku

Oświadczenie w sprawie porozumienia

15 listopada 2019 roku

29 listopada 2019 roku leśnicy, przedstawiciele samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych oraz aktywiści i lokalni działacze spotkają się po raz kolejny by rozmawiać o zaplanowanych pracach w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka. Uczestnicy spotkania będą dyskutować o pracach zaplanowanych na rok 2020, których zakres został zmieniony przez leśników tak, by uwzględniał postulaty i oczekiwania społeczne.

15 października 2019 roku

Porozumienie w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka dotyczące prac na zaplanowany do realizacji w 2019 roku. W dniu 15.10.2019 r. w Urzędzie Gminy Giżycko odbyło się spotkanie leśników z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych oraz stowarzyszeń.

15 października 2019 roku

Kolejne spotkanie z aktywistami i przedstawicielami lokalnego samorządu, podczas którego będziemy rozmawiać o zaplanowanych w Planie urządzenia lasu na lata 2017-2026 pracach w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka, tych które mają zostać wykonane w 2019 roku w zmieniony na wniosek strony społecznej i lokalnego samorządu sposób.

14 października 2019 roku

Stanowisko w sprawie kłamstw aktywistów z dnia 11 października 2019 roku w sprawie charakteru zaplanowanych w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka prac, które polegają na porządkowaniu i udrażnianiu dróg leśnych wykorzystywanych w prowadzeniu akcji gaśniczych.

11 października 2019 roku

Stanowisko w sprawie publikacji oświadczenia aktywistów z dnia 9 października 2019 roku w sprawie rzekomego wyrębu Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka i niszczenia wartości ochronnych.

11 października 2019 roku

Stanowisko w sprawie publikacji oświadczenia aktywistów z dnia 5 października 2019 roku w sprawie przedstawionego przez aktywistów na kilka godzin przed spotkaniem w dniu 18 września 2019 roku porozumienia.

11 października 2019 roku

Stanowisko w sprawie publikacji aktywistów z dnia 4 października 2019 roku, w której przedstawione zostały oskarżenia, które naruszają dobra osobiste leśników i Nadleśnictwa Giżycko oraz treści, które wprowadzają opinię publiczną w błąd, działają dezinformacyjnie, w konsekwencji na szkodę Lasów Państwowych.

10 października 2019 roku

Stanowisko w sprawie publikacji aktywistów z dnia 20 września 2019 roku, w której przedstawiono opinii publicznej nieprawdziwe informacje, oskarżenia i fakty, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistych wydarzeniach przedstawionych w rzetelnym sprawozdaniu przebiegu spotkania z aktywistami i lokalnym samorządem.

4-19 października 2019 roku

Rozpoczęły się międzynarodowe konsultacje społeczne interpretacji standardu FSC®, ogłoszone przez FSC® IC w sprawie Lasu Miejskiego obok Giżycka.

Link do konsultacji: https://pl.fsc.org/pl/aktualnosci/id/98

19 września 2019 roku

Spotkanie z aktywistami i przedstawicielami lokalnego samorządu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka zorganizowane w ramach zainicjowanego przez leśników dialogu.

16 września 2019 roku

Zapowiedź kolejnego spotkania z aktywistami i przedstawicielami lokalnego samorządu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka organizowanego w ramach zainicjowanego przez leśników zrównoważonego dialogu.

20 sierpnia 2019 roku

Kolejne spotkanie z aktywistami i przedstawicielami lokalnego samorządu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka zorganizowane w ramach zainicjowanego przez leśników zrównoważonego dialogu. Podczas spotkania leśnicy przedstawili zmiany w sposobie prowadzenia prac w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka, które są odpowiedzią na postulaty aktywistów i przedstawicieli lokalnego samorządu.

7 sierpnia 2019 roku

Odpowiedź na interpelacje poselską nr 32363 przygotowaną przez ministra środowiska w sprawie wycinki Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka.

30 lipca 2019 roku

Podsumowanie spotkania, które odbyło się w dniu 22 lipca 2019 roku w ramach zainicjowanego przez leśników dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka.

29 lipca 2019 roku

Sprostowanie nieprawdziwych informacji przekazanych przez aktywistów i przedstawicieli lokalnego samorządu opinii publicznej na temat przebiegu spotkania, które odbyło się 22 lipca 2019 roku.

22 lipca 2019 roku

Zainicjowanie dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka. Komunikat na temat dialogu z różnymi grupami interesariuszy i planowanego spotkania w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka.

19 lipca 2019 roku

Dialog z lokalną społecznością. Komunikat na temat dialogu leśników prowadzonego z różnymi grupami interesariuszy.

17 lipca 2019 roku

Szlak rowerowy w Lesie Miejskim – nowa ścieżka rowerowa dla mieszkańców i turystów w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka. Spotkanie dotyczyło realizacji jednego z projektów, o którego realizację postulowali mieszkańcy.

3 lipca 2019 roku

Do wypracowania szczegółów technicznych gospodarowania Lasem Miejskim w Gajewie z leśnikami powołano Grupę Roboczą.

1 lipca 2019 roku

Interpelacja poselska posła Jacka Protasa nr 32363 do ministra środowiska w sprawie wycinki Lasu Miejskiego w Giżycku.

18 czerwca 2019 roku

Spotkanie z aktywistami, mieszkańcami i przedstawicielami lokalnego samorządu w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku w sprawie zaplanowanych prac w Planie urządzenia lasu na lata 2017-2026 w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka. Podczas spotkania strona społeczna zaprezentowała oczekiwania wobec sposobu prowadzenia prac, które podane zostały do publicznej wiadomości. Leśnicy zadeklarowali, że wstrzymują prace w Lesie Miejskim do 15 października 2019 roku.

Oczekiwania strony społecznej wobec leśników

Odpowiedź na oczekiwania strony społecznej

Ustępstwa

Leśnicy

 • Pomimo, że Nadleśnictwo dysponuje wszystkimi uprawnieniami do prowadzenia prac, a same prace są zgodne z prawem i zostały przygotowane zgodnie z procedurami, w tym ocenione, skonsultowane społecznie i zatwierdzone przez ministra środowiska leśnicy zareagowali na postulaty aktywistów i samorządu lokalnego.
 • Pomimo, że Nadleśnictwo może wykonać prace w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka zgodnie z prawem wypełniając zadania zapisane w Planie urządzenia lasu, który obowiązuje na lata 2017-2026, leśnicy zainteresowani są postulatami strony aktywistów i samorządu lokalnego, a następnie zainicjowali dialog.
 • Porządek prawny i procedury nie zobowiązują leśników do organizowania dodatkowych konsultacji, a pomimo to leśnicy wyszli naprzeciw oczekiwaniom aktywistów i przedstawicieli lokalnego samorządu i podjęli dialog w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka, w toku którego przygotowane zostały zmiany w sposobie prowadzenia prac.

 • Zaplanowane i uprawnione prace w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka zostały wstrzymane przez leśników w odpowiedzi na postulaty aktywistów i przedstawicieli lokalnego samorządu do dnia 15 października 2019 roku.

 • Leśnicy przedstawili zmiany w sposobie prowadzenia prac, które stanowią odpowiedź na postulaty aktywistów i lokalnego samorządu przedstawione w czerwcu 2019 roku, które nie są wymagane, ponieważ Nadleśnictwo Giżycko zaplanowane w Planie prace skonsultowało podczas konsultacji społecznych na etapie opracowania PUL. Dodatkowe konsultacje nie są wymagane prawem. W przeprowadzonych konsultacjach podczas procedowania PUL nie wzięły udziały żadne organizacje, które aktualnie jako aktywiści postulują o zmianę PUL. Stan faktyczny czy PUL się nie zmienił, minęło dwa lata od ostatnich konsultacji w których te same osoby, które chcą zmiany PUL nie brały udziału.

Aktywiści

 • Brak postulatów prowadzących do konsensusu, wyłącznie jednostronne żądania.

Przedstawiciele lokalnego samorządu

 • Brak postulatów prowadzących do konsensusu, wyłącznie jednostronne żądania.

 

 

Dodatkowe informacje na temat przebiegu dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko