polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Stanowisko w sprawie publikacji aktywistów z dnia 20 września 2019 roku

W publikacji aktywistów w profilu Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka w portalu społecznościowym facebook.com przedstawione zostały oskarżenia i informacje, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistych wydarzeniach przedstawionych w rzetelnym sprawozdaniu przebiegu spotkania z aktywistami i lokalnym samorządem, które zostało utrwalone w zapisie wideo. Przedstawione w publikacji aktywistów oskarżenia stanowią naruszenie dóbr osobistych nadleśnictwa i leśników, wobec których rozważamy podjęcie kroków prawnych.

W dniu 18 września 2019 roku w Nadleśnictwie Giżycko odbyło się spotkanie w sprawach Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka zorganizowane przez leśników w ramach zainicjowanego i prowadzonego dialogu. W trakcie spotkania aktywiści i przedstawiciele lokalnego samorządu przedstawili nowe oczekiwania wobec zmian w zaplanowanych, ocenionych środowiskowo, skonsultowanych społecznie i zatwierdzonych przez ministra środowiska pracach w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka. Zaprezentowane podczas spotkania nowe oczekiwania nie były przedmiotem dyskusji podczas minionych spotkań. Strony nie ustaliły w trakcie dialogu potrzeby rozszerzenia postulatów aktywistów i lokalnego samorządu, w tym rozszerzenia zakresu tematycznego i merytorycznego prowadzonego dialogu. Przedstawione w dniu 18 września 2019 roku przez aktywistów i przedstawicieli lokalnego samorządu nowe oczekiwania wobec realizowanych przez leśników zgodnie z prawem i uprawnieniami prac były istotnie odmienne od tych przedstawionych w dniu 18 czerwca 2019 roku w przestrzeni publicznej. W komunikacie z dnia 19 września 2019 roku przedstawiliśmy rzetelną informację, która prezentuje przebieg spotkania w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka. Przebieg spotkania został zarejestrowany w formie materiału wideo i jest dostępny w portalu youtube.com pod adresem: https://youtu.be/oqGUjileHZI 

Zaprezentowane zmiany w zaplanowanych, ocenionych środowisko, skonsultowanych społecznie i zatwierdzonych przez ministra środowiska pracach w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka zostały przez nas przygotowane tak by spełnić wszystkie oczekiwania lokalnej społeczności przedstawione opinii publicznej w dniu 18 czerwca 2019 roku przez aktywistów oraz lokalny samorząd, m.in. na stronie Wójta Gminy Giżycko (http://jasudowicz.pl).

Źródło: jasudowicz.pl

Zaproponowane przez nas leśników zmiany w zaplanowanych pracach dokładnie odpowiadają postulatom aktywistów i samorządowców, a także są zgodne z obowiązującym prawem i procedurami. Podczas ostatnich spotkań, konsekwentnie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi w trakcie dialogu, przedstawiamy tę samą propozycję zmian w pracach, która odpowiada postulatom aktywistów i lokalnego samorządu przedstawioną opinii publicznej w dniu 18 czerwca 2019 roku.

Zaprezentowany w publikacji aktywistów z dnia 20 września 2019 roku rysunek opisany jako „Slajd nr 29. Ogólne oczekiwania strony społecznej” został przedstawiony jako oczekiwania aktywistów i lokalnego samorządu. Te postulaty zostały podjęte w prowadzonym dialogu i na te postulaty leśnicy przygotowali propozycję zmian w zaplanowanych pracach w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka.

Nie jest dla nas zrozumiałe w jakim celu aktywiści wprowadzają opinię publiczną w błąd i oskarżają leśników o kłamstwa. Spotkanie 18 września 2019 roku zakończyło się bez porozumienia co zostało zarejestrowane w formie materiału wideo. Podczas spotkania aktywiści i przedstawiciele lokalnego samorządu przedstawili nowe oczekiwania, oczekiwania istotnie różne od tych przedstawionych w dniu 18 czerwca 2019 roku. Aktywiści przedstawili także treść porozumienia, która trafiła do Nadleśnictwa Giżycko na kilka godzin przed spotkaniem. Zastosowane przez nas określenie „na kilka godzin przed” jest uzasadnione i przedstawia prawdziwy przebieg wydarzeń. Dokument trafił do Nadleśnictwa około godziny 9:00 w dniu 17 września 2019 roku, a zatem na kilka godzin przed spotkaniem. Aktywiści dostarczyli dokument w czasie, który był niewystarczający by zapoznać się z treścią porozumienia, wnieść uwagi, oddać dokument do konsultacji prawnikom, a także wnieść zapisy zgodne z prawem do treści porozumienia. Nadleśnictwo Giżycko i leśnicy pracują w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku i w tych godzinach procedowane są różnorodne sprawy, także prowadzimy dialog i podejmujemy wpływające do Nadleśnictwa dokumenty. Dostarczenie dokumentu porozumienia znacznej objętości na kilka godzin przed spotkaniem jest działaniem całkowicie niezrozumiałym, podobnie jak zabieganie o dyskusję na temat porozumienia podczas spotkania w dniu 18 września 2019 rok oraz oczekiwanie na podpisanie niezatwierdzonego przez radców prawnych Nadleśnictwa porozumienia w trybie „od ręki”.

Pełna treść komunikatu z podsumowaniem spotkania z aktywistami i przedstawicielami lokalnego samorządu, które odbyło się w dniu 18 września 2019 roku w Nadleśnictwie Giżycko dostępna jest na stronie Nadleśnictwa pod adresem:

https://gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/podsumowanie-spotkania-w-sprawie-lasu-miejskiego-w-gajewie-k-gizycka

W komunikacie znajdują się prezentowane przez leśników zmiany w zaplanowanych pracach, które ujęte są w obowiązującym planie urządzenia lasu, który został opracowany zgodnie z prawem i obowiązującym procedurami, oceniony środowisko, skonsultowany społecznie i zatwierdzony przez ministra środowiska. W treści komunikatu zamieszczony został także zapis wideo spotkania wykonany przez aktywistów.

Wszystkich Państwa zainteresowanych dodatkowymi informacji na temat przebiegu dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka zapraszamy do kontaktu.

 

Nadleśnictwo Giżycko
Gajewo, ul. Dworska 12
11-500 Giżycko

+48 87 429 98 65
gizycko@bialystok.lasy.gov.pl
https://gizycko.bialystok.lasy.gov.pl

 

Dodatkowe informacje na temat przebiegu dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko