polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Podsumowanie spotkania w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka

18 września br. leśnicy, przedstawiciele samorządu lokalnego i organizacje pozarządowe spotkali się, aby rozmawiać o Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka. Uczestnicy dyskutowali o planowanych przez Nadleśnictwo Giżycko pracach. Spotkanie zakończyło się bez wypracowania wspólnego stanowiska. Podczas spotkania strona społeczna i samorządowa przedstawiła kolejne nowe oczekiwania, pomimo poczynionych wcześniej ustaleń.

Przygotowane przez leśników zmiany w zaplanowanych pracach w Lesie Miejskich zostały przygotowane tak by spełnić wszystkie oczekiwania lokalnej społeczności oraz wypełnić obowiązki wynikające z przepisów prawa. Zmiany w sposobie prowadzenia prac zostały przedstawione zarówno przez stronę społeczną jak również przez stronę samorządową. W odpowiedzi na te oczekiwania leśnicy przygotowali propozycję, która jest zgodna z zasadami ochrony przyrody i obowiązującymi przepisami.

Oczekiwania społeczne

Nie osiągnęliśmy porozumienia. Podczas spotkania strona społeczna i samorządowa przedstawiła nam nowe oczekiwania oraz treść porozumienia, które trafiło do nas na kilka godzin przed spotkaniem. Nie mieliśmy nawet szansy się z nim zapoznać. Jak się Państwo domyślacie, w ciągle zmieniających się warunkach, w szczególności zmieniających się oczekiwaniach społecznych, pojawiających się kolejnych propozycjach dokumentów i artykułowanych nowych żądaniach, osiągnięcie jakiegokolwiek porozumienia jest bardzo trudne – mówi Krzysztof Miszkiel, Zastępca Nadleśniczego.

Nam leśnikom zależy na porozumieniu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka. Ustaliliśmy, że spotkamy się ponownie, w październiku, i w pierwszej kolejności porozmawiamy o pracach zaplanowanych na ostatni kwartał roku 2019. Osiągnięcie porozumienia jest możliwe wyłącznie w sytuacji, w której jego podstawą będzie kompromis, a nie podpis pod z góry narzuconymi żądaniami i w pośpiechu tworzonymi porozumieniami. W takim trybie nie da się osiągnąć porozumienia. Na takie rozwiązania się nie godzimy – wskazuje Miszkiel.

Zmiana oczekiwań stron społecznej i samorządowej, przedstawianie treści porozumień na kilka godzin przed spotkaniem nie zbliża nas do osiągnięcia porozumienia. Jeśli organizacje przy okazji każdego kolejnego spotkania będą zmieniać swoje oczekiwania to nigdy nie zbliżymy się do osiągnięcia porozumienia – podsumowuje Krzysztof Miszkiel.

Prezentacja leśników ze spotkania

 

 

Zapis wideo ze spotkania

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=oqGUjileHZI

Dodatkowe informacje na temat przebiegu dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko