polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat w sprawie „Lasu Miejskiego” w Gajewie k. Giżycka

Podczas spotkania w dniu 29 listopada 2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko leśnicy uzgodnili z przedstawicielami lokalnego samorządu i stroną społeczną zakres planowych prac rębnych do wykonania w 2020 roku w „Lesie Miejskim”.

  1. W odniesieniu do powierzchni oddziału 14 pododdziału p, strony doszły do porozumienia polegającego na modyfikacji wcześniej zaplanowanych w PUL czynności. Uzgodniono następującą treść:
    Jednorazowe usunięcie górnego pietra sosny i świerka z pozostawieniem kępy min. 6 arów, rębni I B. Pozostawienie dolnego piętra i nalotu, uznanie jako odnowienie naturalne. Przed wykonaniem zabiegu zostanie przeprowadzona wspólna lustracja terenowa”.
    Zgodnie z wskazówką gospodarczą w Planie Urządzania Lasu zostanie wykonana rębnia I B.

  1. W odniesieniu do powierzchni oddziału 20 pododdziału o, strony doszły do porozumienia polegającego na modyfikacji wcześniej zaplanowanych w PUL czynności. Uzgodniono następującą treść:
    Usunięcie wyłącznie modrzewi i świerków z górnego pietra. Pozostawienie wskazanych przez stronę społeczną około 15 drzew potencjalnie pomnikowych. Pozostawienie całego dolnego drzewostanu jako odnowienie naturalne. Dopuszcza się usunięcie pojedyńczych innych gatunków drzew silnie uszkodzonych przy usuwaniu modrzewi i świerka. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie odnowienia sztucznego”.
    Zgodnie z wskazówką gospodarczą w Planie Urządzania Lasu zostanie wykonana rębnia III BU.

Prace z zakresu bezpieczeństwa polegające na usuwaniu drzew zagrażających życiu i zdrowiu ludzi nie są przedmiotem ustaleń i będą realizowane na bieżąco zgodnie z obowiązującym prawem krajowym.