polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Kolejne spotkanie w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka odbędzie się 29 listopada

29 listopada 2019 roku leśnicy, przedstawiciele samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych oraz aktywiści i lokalni działacze spotkają się po raz kolejny by rozmawiać o zaplanowanych pracach w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka. Uczestnicy spotkania będą dyskutować o pracach zaplanowanych na rok 2020, których zakres został zmieniony przez leśników tak, by uwzględniał postulaty i oczekiwania społeczne.

Nadleśnictwo Giżycko organizuje kolejne spotkanie z interesariuszami, podczas którego przedstawione zostaną zaplanowane przez leśników prace w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka, w których leśnicy uwzględnili oczekiwania i postulaty społeczne. Omówione zostaną szczegółowo wszystkie prace, które zostały zaplanowane do realizacji w 2020 roku, w szczególności metody, zakres i terminy ich realizacji.

15 października 2019 roku porozumieliśmy się w sprawie prac zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku kalendarzowym. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami najbliższe spotkanie poświęcimy pracom planowanym na rok 2020 – wskazuje Krzysztof Dąbkowski Nadleśniczy z Nadleśnictwa Giżycko. Wychodząc naprzeciw postulatom społecznym przygotowaliśmy kolejną dobrą propozycję zmiany sposobu prowadzenia prac ujętych w obowiązującym, skonsultowanym społecznie i zatwierdzonym przez Ministra Środowiska Planie urządzenia lasu – wyjaśnia Dąbkowski. Przed nami kolejna ważna dyskusja o szczegółach, w trakcie której omówimy wszystkie prace wydzielenie po wydzieleniu i ustalimy ich zakres – dodaje Dąbkowski.

Zaplanowane spotkanie jest kolejną okazją do merytorycznej dyskusji na temat prac ujętych w Planie urządzenia lasu, bezpośredniej wymiany rzetelnych informacji, a także szansą na wypracowanie kolejnego wspólnego stanowiska. Organizatorem spotkania jest Nadleśnictwo Giżycko i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Spotkanie w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko rozpocznie się o godzinie 11:00. Informacja o jego przebiegu zostanie udostępniona opinii publicznej. Spotkanie poprowadzi profesjonalny moderator. Liczba miejsc została ograniczona do 28 uczestników (7 dla przedstawicieli samorządu terytorialnego, 7 dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 7 dla naukowców, 7 dla leśników).

Agenda

Wydarzenie

 • spotkanie z interesariuszami w sprawie prac zaplanowanych do realizacji w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka w 2020 roku.

Organizatorzy

 • Nadleśnictwo Giżycko,
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Data i godzina spotkania

 • 29 listopada 2019 roku, godzina 11:00.

Planowany czas trwania

 • do 5 godzin.

Miejsce

 • Siedziba Nadleśnictwa Giżycko.

Gospodarz

 • Nadleśnictwo Giżycko.

Uczestnicy

 • naukowcy,
 • przedstawiciele samorządu lokalnego,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych,
 • aktywiści,
 • działacze społeczni,
 • leśnicy.

Tematy

 • prace zaplanowane do realizacji w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka w 2020 roku.

Plan spotkania

 • powitanie gości,
 • prezentacja planowanych prac,
 • dyskusja na temat planowanych w 2020 roku prac,
 • przerwa,
 • dyskusja na temat planowanych w 2020 roku prac,
 • wnioski i podsumowanie,
 • zakończenie spotkania.

 

Dodatkowe informacje na temat przebiegu dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie