polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Zawiadomienie

Nadleśnictwo Giżycko jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Właścicieli gruntów zainteresowanych zbyciem nieruchomości prosimy o złożenie stosownego wniosku. Dla ułatwienia udostępniamy niżej do pobrania proponowany wzór takiego  wniosku z minimum informacji, które na tym etapie są nam potrzebne. Na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy sprawdź czy Twoja nieruchomość leży w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Giżycko.

W dalszej kolejności Nadleśnictwo rozpatruje wniosek analizując formalnoprawne aspekty możliwości nabycia gruntu. Oceniamy też celowość nabycia nieruchomości w kontekście przydatności gruntu dla Nadleśnictwa dla prowadzenia gospodarki leśnej. Powyższą ocenę wykonamy w oparciu o dane z wniosku. Lokalizacja nieruchomości zostanie przeprowadzona w Geoportalu.

Stan własności nieruchomości jej obciążenia i inne dane ocenimy wg danych zawartych w Elektronicznej Księdze Wieczystej na https://ekw.ms.gov.pl. Upewnij się, że dane tam przedstawione są aktualne.

Jeśli zajdzie taka potrzeba wezwiemy  do uzupełnienie dokumentacji przez właściciela.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku do dalszego procedowania potrzebne będą:

  • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
  • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • aktualne zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • złożenie oświadczenia o pokryciu kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w razie wycofania się zbywcy z transakcji po zleceniu tej wyceny przez Nadleśnictwo.

Nabycie nieruchomości może dojść  do skutku po uzyskaniu przez Nadleśniczego  zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W dalszej kolejności Nadleśnictwo zleca wycenę nieruchomości – cena nabycia nie może być wyższa niż  wartość wynikająca z wyceny.

Po uzgodnieniu ceny sprzedaży następuje finalizacja transakcji u notariusza.

Koszty notarialne pokrywa kupujący.
 
Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy również do kontaktu: tel. +48 87 429 98 65, e-mail: gizycko@bialystok.lasy.gov.pl.

 


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko