polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Modernizacje stawów w uroczysku Las Miejski zbliżają się ku końcowi

W dniu 19 października br. w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko odbyło się spotkanie strony społeczno-samorządowej z leśnikami w ramach prowadzonego od kilku lat dialogu związanego z gospodarowaniem na terenie uroczyska Las Miejski.

Fot. Fragment linii brzegowej modernizowanego stawu "Jurek".

Podczas spotkania Krzysztof Dąbkowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko zaprosił strony uczestniczące w dialogu do przeprowadzenia wspólnej oceny zgodności realizowanych prac na terenie uroczyska z wcześniejszymi deklaracjami leśników. Deklaracje dotyczyły inwestycji realizowanej w ramach ogólnopolskiego projektu Lasów Państwowych pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Uczestniczące w projekcie Nadleśnictwo Giżycko wykonuje na terenie uroczyska Las Miejski inwestycję polegającą na modernizacji pięciu zbiorników wodnych. 

Fot. Fragment linii brzegowej modernizowanego stawu "Jurek".

Termin spotkania w terenie uzgodniono z Panem Markiem Jasudowiczem Wójtem Gminy Giżycko na 26 października br. W wyznaczonym dniu w spotkaniu uczestniczyli: Artur Pawlukowski pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego – Ochrona Środowiska Urzędu Gminy Giżycko, Paweł Pawlukanis przedstawiciel wykonawcy robót budowlanych firmy PHUP „PALWOD”, Krzysztof Dąbkowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko, Konrad Kamiński Sekretarz Nadleśnictwa, Tomasz Miszczak Podleśniczy leśnictwa Zielony Dwór. Przedstawiciele strony społecznej obecni na spotkaniu w dniu 19.10.2021 r. w Urzędzie Gminy Giżycko nie przybyli na spotkanie. Z powodu obowiązków służbowych w spotkaniu nie uczestniczył Burmistrz Giżycka Pan Wojciech Karol Iwaszkiewicz, przekazując wcześniej telefonicznie brak zastrzeżeń i uwag do realizacji inwestycji.

Podczas obchodu części uroczyska Las Miejski  objętej pracami, przedstawiciel Urzędu Gminy Giżycko nie wnosił żadnych uwag.  Również w ocenie leśników modernizacja stawów przebiega zgodnie z projektem i ustaleniami, a zaawansowanie robót przez firmę PALWOD w stosunku do upływu czasu jest zadowalające.

Fot. Tablica przy ścieżce spacerowej.

Zakończenie inwestycji zaplanowano do końca bieżącego roku.

Polecamy Polecamy

Leśne radyjko