polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Sprostowanie

Sprostowanie nieprawdziwych informacji podanych przez uczestników spotkania z dnia 22 lipca w portalu społecznościowym facebook.com.

Przedstawione w poście informacje są nieprawdziwe, wprowadzają opinie publiczną w błąd, a część z nich zniesławia leśników w oczach opinii publicznej.

Treść: (…) „Rozpoczęły się spotkania Grupy Roboczej z Nadleśnictwem Giżycko w sprawie Lasu Miejskiego. 22 lipca, pomimo początkowych trudności, ostatecznie udało się zasiąść do stołu i ustalić nowe zasady przyszłych spotkań.” (…) jest nieprawdziwa. W dniu 22 lipca nie odbyło się spotkanie, które zorganizowało Nadleśnictwo Giżycko. Przybyli do nadleśnictwa goście nie uszanowali gospodarza i nie zgodzili się wziąć udziału w spotkaniu w formule merytorycznego zrównoważonego dialogu. Przybyli goście próbowali wymusić na gospodarzu własny porządek spotkania. Po kilkunastu minutach rozmów, pomimo całkowitego braku zrozumienia dla istoty zrównoważonego dialogu, leśnicy zaprosili gości do roboczych rozmów na temat formuły i terminów, by poczynić krok na przód w dialogu społecznym. Żadna grupa robocza nie została zawiązana.

Treść (…) „Głównym wątkiem tego spotkania była kwestia ustanowienia kategorii HCVF 6 - lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności na powierzchni Lasu Miejskiego.” (…) jest nieprawdziwa. Spotkanie zorganizowane przez Nadleśnictwo Giżycko zostało przygotowane po to, by przedstawić profesjonalną odpowiedź na postulaty społeczne. Przygotowane zostały wyczerpujące materiały i podjęte zostały decyzje, których z uwagi na postawę zaproszonych i niezaproszonych gości nie udało się zaprezentować.

Treść (…) „Z rozmów wynika, że Nadleśnictwo unika merytorycznej dyskusji na ten temat, co może mieć podłoże w tym, że o sposobie gospodarowania lasem z kategorią HCVF 6, decyduje społeczność lokalna.” (…) zniesławia leśników w oczach opinii publicznej, to nie tylko nieprawda, ale także pomówienie. Nadleśnictwo Giżycko zorganizowało dedykowane spotkanie, którego formuła została przygotowana po to, by zapewnić merytoryczną, zrównoważoną dyskusję, a zatem dialog pomiędzy leśnikami (Nadleśnictwem Giżycko), a interesariuszami: lokalną społecznością, przedstawicielami samorządu terytorialnego i świata nauki na tematy związane z Lasem Miejskim w Gajewie. Formuła ta została odrzucona przez Wójta Gminy Giżycko i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nieprawdziwe są także informacje na temat sposobu gospodarowania lasem kategorii HCVF 6. O sposobie gospodarowania lasem z kategorii HCVF 6 nie decyduje społeczność lokalna, a leśnicy, który powinni uwzględniać wolę i opinię lokalnej społeczności. W oficjalnym opracowaniu FSC czytamy:

  • (…) „HCVF 6, Zagospodarowanie powinno uwzględniać wolę i opinię lokalnej społeczności. Nie powinno jednak stać w sprzeczności z możliwością zachowania pozostałych zidentyfikowanych wyższych wartości ochronnych lasu.” (…)

Źródło: http://www.elblag.gdansk.lasy.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=537d76de-0b48-4695-9de6-248106e6b240&groupId=688426

Treść: (…) „Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko przedstawił swoją koncepcję zagospodarowania Lasu Miejskiego, która z pewnością będzie dużym krokiem w ustaleniu nowych zasad gospodarowania obszarem Lasu Miejskiego po jego włączeniu do kategorii HCVF 6.” (…) jest nieprawdziwa. Nadleśniczy nie przedstawił koncepcji zagospodarowania Lasu Miejskiego w Gajewie w dniu 22 lipca br. Spotkanie nie odbyło się w przyjętej formule. 22 lipca br. odbyła się dyskusja o formule spotkania, terminach i uczestnikach.

Sprostowanie dotyczy następującej publikacji:

 

Dodatkowe informacje na temat przebiegu dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko