polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Stanowisko w sprawie kłamstw aktywistów z dnia 11 października 2019 roku

W publikacji aktywistów w profilu Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka w portalu społecznościowym facebook.com przedstawione zostały nieprawdziwe informacje, które wprowadzają opinię publiczną w błąd, działają dezinformacyjnie, w konsekwencji na szkodę Lasów Państwowych.

Informujemy, że Nadleśnictwo Giżycko prowadzi prace, które mają na celu zapewnienie właściwego przygotowania lasu na wypadek prowadzenia akcji gaśniczej. Prowadzone prace polegają na udrożnieniu dróg w lesie po to by spełniały bezwzględnie wymagane standardy ochrony przeciwpożarowej. Działania prowadzone są systematycznie, a do ich wykonywania jesteśmy zobowiązani przepisami prawa oraz regularnymi kontrolami prowadzonymi przez Straż Pożarną. Najbliższa kontrola Straży Pożarnej została zaplanowana przez Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Giżycku w dniach 23 października – 30 października. Kontrola zostanie przeprowadzona w zakresie przestrzegania przepisów pożarowych oraz rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych ochrony przeciwpożarowej.

Przedstawione opinii publicznej przez aktywistów informacje o charakterze prowadzonych prac są nieprawdziwe i mają na celu działanie na szkodę Nadleśnictwa Giżycko, które polega na wprowadzaniu opinii publicznej w błąd z wykorzystaniem nieprawdziwych informacji, po to by regularnie prowadzone i uprawnione prace w Nadleśnictwie Giżycko były postrzegane jako negatywne, niezgodne z prawem i szkodzące środowisku naturalnemu.

Treść (…) „❗️❗️❗️W Lesie Miejskim rozpoczęło się poszerzanie głównej rekreacyjnej trasy pod wywóz drewna. ❗️❗️❗️Frezowanie głównej rekreacyjnej trasy polega na usunięciu warstwy krzewów i runa w odległości około 2 metrów z każdej strony drogi. Celem jest udrożnienie głównej rekreacyjnej trasy w Lesie Miejskim dla ciągników siodłowych z naczepami, mających wywozić długie niepocięte drzewa z lasu. Obowiązuje zakaz wstępu na główną rekreacyjną trasę w Lesie Miejskim. ⚠️15 października o godzinie 10.00 spotykamy się z leśnikami w Urzędzie Gminy Giżycko.⚠️ Jeśli chcecie wyrazić swój sprzeciw wobec planowanej wycince lasu, będzie to kluczowy moment żeby to zrobić.⌛️⏰⌛️” (…) przedstawia nieprawdziwe informacje i wprowadza opinię publiczną w błąd w zakresie charakteru prowadzonych prac.

Informujemy, że jest to kolejna publikacja aktywistów, która przedstawia oskarżenia i nieprawdziwe informacje oraz wprowadza opinię publiczną w błąd. Jest to kolejna publikacja, w której autorzy dopuszczają się pomówień, naruszają dobra osobiste leśników, Nadleśnictwa Giżycko i Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko oraz Lasów Państwowych. Wobec wskazanych nieprawdziwych informacji i wskazanych naruszeń Nadleśnictwo Giżycko rozważa podjęcie kroków prawnych.

Jest to praktyka, która nie może zostać zaakceptowana, która nie ma nic wspólnego z zainicjowanym i prowadzonym przez leśników zrównoważonym dialogiem, w którym udział biorą również autorzy publikacji przedstawiających nieprawdziwe informacje.

W następstwie licznych publikacji, w których opinii publicznej przedstawione zostały nieprawdziwe informacje Nadleśnictwo Giżycko rozważa na temat celowości prowadzonego dialogu z udziałem osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie.

Wszystkich Państwa zainteresowanych dodatkowymi informacji na temat ustanowienia kategorii HCVF 6, planowanych w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka pracach oraz przebiegu dialogu zapraszamy do kontaktu.

 

Nadleśnictwo Giżycko
Gajewo, ul. Dworska 12

11-500 Giżycko
+48 87 429 98 65
gizycko@bialystok.lasy.gov.pl
https://gizycko.bialystok.lasy.gov.pl

 

Dodatkowe informacje na temat przebiegu dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko