polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

KOMUNIKAT NADLEŚNICTWA GIŻYCKO Z DNIA 24.11.2023 r.

Prośba o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zamiaru korzystania z Uroczyska Las Miejski.

Informujemy, iż:

w związku z wystąpieniem silnych wiatrów w dniu 23 listopada 2023 r. i w wczesniejszych okresach (6-8.10.2023 r.), istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia z powodu uszkodzeń drzew w postaci naderwanych korzeni, wiszących konarów, zawieszonych drzew i gałęzi.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie korzystania z terenów leśnych w tym z Uroczyska Las Miejski.

Prace porządkowe w Uroczysku Las Miejski tym razem nie mogą być przeprowadzone przez leśników bez zbędnej zwłoki, gdyż Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie prowadzi postępowanie administracyjne dotyczące wpisania terenów Uroczyska Las Miejski do rejestru zabytków nieruchomych – postępowanie zainicjowane przez fundację Natural Forest Foundation.


Krzysztof Dąbkowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko