polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Zakończyło się spotkanie z interesariuszami w sprawie „Lasu Miejskiego” w Gajewie k. Giżycka

Chwilę przed godziną 14:00 (22 lipca br.) zakończyło się spotkanie z interesariuszami zorganizowane przez Nadleśnictwo Giżycko poświęcone tematom związanym z „Lasem Miejskim” w Gajewie k. Giżycka.

O godzinie 11:00 w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko pojawili się przedstawiciele samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, którzy zostali zaproszeni do udziału w spotkaniu. Wśród nich obecni byli goście, którzy potwierdzili swój udział, a także goście, którzy nie potwierdzili udziału w spotkaniu. Spotkanie nie odbyło się w zaplanowanej formule. Przybyły na miejsce Wójt gminy Giżycko i towarzyszący mu goście pomimo wielu prób podjętych przez leśników nie zdecydowali się uszanować formuły i porządku spotkania przedstawionych przez gospodarza spotkania.

Bardzo ważny jest równoważny dialog. Stworzyliśmy warunki do merytorycznej dyskusji, których goście nie uszanowali i nie uznali, a w konsekwencji nie zdecydowali się na udział w zrównoważonym dialogu – wskazuje Krzysztof Dąbrowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko.

Jesteśmy nadal otwarci na merytoryczny dialog, który będziemy prowadzić w poszanowaniu wszystkich stron i wyłącznie w formie zapewniającej pełną równowagę stronom, bo na tym właśnie polega dialog. Wszelkie inne formy dyskusji służą wyłącznie pogłębianiu konfliktów społecznych, a na tym nam nie zależy. Szanujemy naszych gości i oczekujemy wzajemnego szacunku – argumentuje nadleśniczy. Przygotowaliśmy propozycje, które są odpowiedzią na postulaty mieszkańców i liczymy, że już niebawem będziemy mieli możliwość ich zaprezentowania – dodaje nadleśniczy.

Próba nawiązania dialogu nie zakończyła się wspólną dyskusją o Lesie Miejskim w Gajewie. Pomimo to,  leśnicy podjęli rozmowy z przedstawicielami samorządu i organizacjami pozarządowymi, by w ten sposób nawiązać dialog. Leśnicy wytłumaczyli na czym polega zrównoważona dyskusja i przedstawili atuty opracowanej formuły spotkania. Argumenty te nie spotkały się z zainteresowaniem i akceptacją gości. Dyskusja o formule spotkania trwała blisko 2 godziny. Stawiając potrzebę dialogu ponad konflikty społeczne leśnicy zdecydowali się nie rezygnować z dialogu i postanowili wziąć udział w spotkaniu, którego organizacje zaproponował Wójt gminy Giżycko. Spotkanie organizowane przez Wójta gminy odbędzie się 20 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Gminy.

Społeczeństwo oczekuje rzetelnych informacji na temat realizowanych i planowanych prac w „Lesie Miejskim” w Gajewie. W związku z tym zdecydowaliśmy się skorzystać z zaproszenia i weźmiemy udział w tym spotkaniu. Szanujemy gospodarza spotkania i przyjmujemy zaproszenie. Organizatorem spotkania jest Wójt i to przywilejem gospodarza jest zaproponowanie formuły spotkania oraz jego organizacja. Wykorzystamy to spotkanie do przedstawienia odpowiedzi na postulaty lokalnej społeczności dotyczących „Lasu Miejskiego” w Gajewie. Mam nadzieję, że to przybliży nas do nawiązania trwałego dialogu – wskazuje Krzysztof Miszkiel, z-ca nadleśniczego z Nadleśnictwa Giżycko.

Formuła przygotowanego przez nas spotkania oparta została na równoważnym dialogu rekomendowanym przez ekspertów. Jesteśmy przekonani, że ta formuła spotkania zapewni wszystkim odpowiednie warunku do merytorycznej dyskusji, dlatego we wrześniu ponowimy zaproszenia do wszystkich interesariuszy z propozycją nowego terminu spotkania. Mam nadzieję, że następnym razem zaproszeni goście zrozumieją w pełni rolę gospodarza spotkania, przyjmą zaproszenie i poszanują wysiłki organizacyjne oraz porządek spotkania – wyjaśnia nadleśniczy.

Formuła dialogu została przygotowana specjalnie na potrzeby minionego spotkania. Liczba miejsc została celowo ograniczona do 12, po 3 dla każdej grupy interesariuszy (naukowców, samorządowców, działaczy, leśników) po to, by stworzyć warunku do merytorycznego i zrównoważonego dialogu.

Musimy odróżnić merytoryczną dyskusję prowadzoną w zrównoważonym dialogu od manipulacji, mowy nienawiści, agresji, hejtu czy zwykłej pyskówki – wskazuje Krzysztof Miszkiel, z-ca nadleśniczego z Nadleśnictwa Giżycko. Do dialogu podchodzimy bardzo poważnie. Szanujemy interesariuszy i wsłuchujemy się w zdanie lokalnej społeczności, dlatego jako gospodarz i zarządca lasu zdecydowaliśmy się stworzyć odpowiednie warunki do prowadzenia dialogu. Postanowiliśmy także nie włączać się w dyskusje prowadzone w Internecie, ponieważ w naszej ocenie nie jest to przestrzeń do konstruktywnego i zrównoważonego dialogu – podkreśla zastępca nadleśniczego.

Dodatkowe informacje na temat przebiegu dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko