News

Kolejnym miejscem, gdzie odbył się jubileuszowy piknik Lasów Państwowych, było Nadleśnictwo Borki. Podczas oficjalnej części, która rozpoczęła spotkanie, posadzono pamiątkowe drzewka.

Events

Dawnymi czasy dzień św. Jana w Mazurskiej Krainie Tysiąca Jezior był dniem świątecznym i nie wolno było w tym dniu pracować.

Public consultation

19 lipca o godz. 13:00 zapraszamy na spotkanie on-line, podczas którego przedstawimy naszą propozycję aktualizacji obszarów objętych ograniczeniami. Opowiemy, jakie zmiany proponujemy i dlaczego zdecydowaliśmy się na nie. Wyjaśnimy, jak będą przebiegały konsultacje.

Trenders, public auctions, managements

Biuletyn Informacji Publicznej Lasów Państwowych, to źródło informacji o aktualnych przetargach, zamówieniach i zarządzeniach.

Sale of wood, christmas trees and saplings

Informacje dla klientów i kontrahentów nadleśnictwa dotyczące oferowanego surowca drzewnego, użytków ubocznych (choinek) i materiału sadzeniowego (drzew i krzewów leśnych).

Fire hazards

Wykaz telefonów alarmowych na wypadek pożaru oraz informacje dotyczące aktualnego stopnia zagrożenia pożarowego lasu..

Forest roads

Regulaminy korzystania z dróg leśnych.

No forest entry

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Nadleśnictwo Giżycko przedstawia poniżej obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO: