polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy z Nadleśnictwa Giżycko wsłuchują się w pomysły mieszkańców dotyczące Lasu Miejskiego w Gajewie

Las Miejski w Gajewie jest bardzo ważnym miejscem dla mieszkańców Giżycka i pobliskich miejscowości. To doskonałe miejsce na spędzanie wolnego czasu. O to w jaki sposób mieszkańcy korzystają z lasu i czego oczekują od Lasu Miejskiego pytają leśnicy z Nadleśnictwa Giżycko.

Chcemy dowiedzieć się w jaki sposób możemy zwiększyć przyjemność korzystania z Lasu Miejskiego w Gajewie. Nie chcemy planować udogodnień i inwestycji bez udziału mieszkańców. To oni są najczęstszym użytkownikiem tego lasu i wiedzą najlepiej czego w lesie brakuje – mówi Krzysztof Dąbkowski, nadleśniczy z Nadleśnictwa Giżycko. Rozmawiam z mieszkańcami przy każdej sposobności i pytam czego potrzebują. Podczas jednej z ostatnich rozmów mieszkaniec Giżycka podpowiedział nam, że powinniśmy zająć się problemem niewystarczającego oświetlenia w lesie. W odpowiedzi na ten pomysł oświetliliśmy drogę dojazdową do miejsca postojowego w „Lesie Miejskim” od strony ul. Lipowej, a także bezpośrednie otoczenie przy wiatach – wyjaśnia nadleśniczy Dąbkowski.

Dialog z lokalną społecznością

Leśnicy z Nadleśnictwa Giżycko prowadzą dialog z lokalną społecznością w różnorodnej formie, zarówno podczas indywidualnych spotkań z mieszkańcami, jak również podczas specjalnie przygotowanych spotkań w różnorodnym gronie. 22 lipca odbędzie się spotkanie z interesariuszami w sprawach związanych z utrzymaniem „Lasu Miejskiego”, do udziału w którym zaproszeni zostali naukowcy, przedstawiciele lokalnego samorządu i lokalnych działaczy oraz leśnicy (więcej o spotkaniu interesariuszy: „Dialog w sprawie „Lasu Miejskiego” w Gajewie k. Giżycka”).

Prowadzony dialog pozwala poznać bliżej potrzeby mieszkańców i włączyć pomysły lokalnej społeczności w planowane prace. 

Planowane udogodnienia i inwestycje

Nadleśnictwo Giżycko analizuje różne pomysły udogodnień i inwestycji w Lesie Miejskim w Gajewie. Opracowywanych jest właśnie kilka pierwszych projektów. Niektóre z nich, jak nowe szlaki jest już w trakcie realizacji (więcej na temat szklaków: „Powstaje zielony szlak rowerowy”).

To nie muszą być tylko nasze projekty. Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania pomysłów. Każdy z nich weźmiemy poważnie pod uwagę. Pomysły i propozycje proszę wysyłać bezpośrednio do nadleśnictwa na adres: gizycko@bialystok.lasy.gov.pl – zachęca Krzysztof Dąbkowski.

 

Dodatkowe informacje na temat przebiegu dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko