polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Kolejne spotkanie w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie

18 września br. leśnicy, przedstawiciele samorządu lokalnego i organizacje pozarządowe spotkają się by rozmawiać o Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka. Uczestnicy będą dyskutować o planowanych przez Nadleśnictwa Giżycko pracach, których zakres został zmieniony tak, by uwzględniał postulaty i oczekiwania społeczne.

Nadleśnictwo Giżycko organizuje drugie spotkanie z interesariuszami, podczas którego przedstawione zostaną zaplanowane przez leśników prace w Lesie Miejskim w Gajewie, w których leśnicy uwzględnili oczekiwania i postulaty społeczne. Omówione zostaną szczegółowo wszystkie prace, które zostały zaplanowane na lata 2019-2020, w szczególności metody, zakres i terminy ich realizacji.

Kontynuujemy dialog z mieszkańcami i samorządem lokalnym w sprawach związanych  z Lasem Miejskim w Gajewie. Wychodząc naprzeciw postulatom społecznym przygotowaliśmy dobrą propozycję zmiany sposobu prowadzenia prac ujętych w skonsultowanym społecznie i zatwierdzonym Planie urządzenia lasu – wyjaśnia Krzysztof Dąbkowski, Nadleśniczy z Nadleśnictwa Giżycko. Na ostatnim spotkaniu z interesariuszami zbliżyliśmy się do pełnego zrozumienia zaplanowanych prac. Przed nami dyskusja o detalach, podczas której omówimy wszystkie prace, wydzielenie po wydzieleniu i ustalimy ich ostateczny kształt – dodaje Dąbkowski.

Zaplanowane spotkanie jest kolejną okazją do omówienia prac przewidzianych w planie, bezpośredniej wymiany rzetelnych informacji, przestrzenią do merytorycznej dyskusji, a także szansą na wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie. Organizatorem spotkania jest Nadleśnictwo Giżycko i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11:00. Informacja o jego przebiegu zostanie udostępniona opinii publicznej. Spotkanie poprowadzi profesjonalny moderator. Liczba miejsc została ograniczona do 21 uczestników (7 dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 7 dla leśników, 7 dla przedstawicieli samorządu terytorialnego).

 

Agenda

Wydarzenie:

 • spotkanie w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie.

Organizatorzy:

 • Nadleśnictwo Giżycko, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Data i godzina spotkania:

 • 18 września2019 roku, godzina 11:00.

Planowany czas trwania:

 • do 5 godzin.

Miejsce:

 • Nadleśnictwo Giżycko.

Gospodarz:

 • Nadleśnictwo Giżycko.

Uczestnicy:

Leśnicy, przedstawiciele samorządu lokalnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalni działacze społeczni.

Tematy:

 • planowane i realizowane prace na terenie Lasu Miejskiego w Gajewie.

Plan spotkania:

 • Powitanie gości.
 • Dyskusja na temat zaplanowanych prac.
 • Przerwa.
 • Dyskusja na temat zaplanowanych prac.
 • Wnioski i podsumowanie.
 • Zakończenie spotkania.

Dodatkowe informacje na temat przebiegu dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko