polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Dialog w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie koło Giżycka

22 lipca br. leśnicy, naukowcy, przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych spotkają się by rozmawiać o planowanych i realizowanych pracach w Lesie Miejskim w Gajewie koło Giżycka.

Nadleśnictwo Giżycko organizuje spotkanie z interesariuszami, podczas którego przedstawione zostaną realizowane i planowane przez leśników prace w Lesie Miejskim w Gajewie, w szczególności metody, zakres i terminy realizacji. Uczestnicy spotkania będą także rozmawiać o oczekiwaniach społeczeństwa wobec działań podejmowanych przez leśników.

Jesteśmy otwarci na merytoryczny dialog i chcemy rozmawiać o Lesie Miejskim ze społeczeństwem. Wsłuchujemy się w uwagi lokalnej społeczności i reagujemy na postulaty – wskazuje Krzysztof Dąbkowski Nadleśniczy z Nadleśnictwa Giżycko. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców tymczasowo wstrzymaliśmy prace w lesie w okresie letnim, a 22 lipca omówimy wszystkie istotne dla stron kwestie – dodaje Dąbkowski.

Realizowane przez Nadleśnictwo w Giżycku prace zostały ujęte w skonsultowanym społecznie i zatwierdzonym formalnie Planie urządzenia lasu na lata 2017-2026. Zaplanowane spotkanie będzie okazją do omówienia prac przewidzianych w planie i bezpośredniej wymiany rzetelnych informacji, przestrzenią do merytorycznej dyskusji, a także szansą na wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie Lasu Miejskiego. Organizatorem spotkania jest Nadleśnictwo Giżycko. Zaproszenia do uczestników spotkania zostały wysłane. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11:00. Jego przebieg zostanie zaprotokołowany i udostępniony opinii publicznej. Spotkanie poprowadzi profesjonalny moderator. Liczba miejsc została ograniczona do 12 (3 dla naukowców, 3 dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 dla leśników, 3 dla przedstawicieli samorządu terytorialnego). 

 

Agenda

Wydarzenie:

 • spotkanie w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie.

Organizatorzy:

 • Nadleśnictwo Giżycko.

Data i godzina spotkania:

 • 22 lipca 2019 roku, godzina 11:00.

Planowany czas trwania:

 • do 3 godzin.

Miejsce:

 • Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo ul. Dworska 12, sala konferencyjna.

Uczestnicy:

 • Naukowcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Leśnicy.

Tematy:

 • planowane i realizowane prace na terenie Lasu Miejskiego w Gajewie.

 

Plan spotkania:

 • Powitanie gości.
 • Wystąpienia i prezentacje:
 • naukowcy,
 • przedstawiciele samorządu terytorialnego,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych,
 • leśnicy.
 • Przerwa.
 • Pytania i odpowiedzi.
 • Ad vocem.
 • Zakończenie spotkania.

 


Lista uczestników, którzy potwierdzili udział
w planowanym spotkaniu w dniu 22.07.2019 r.

 • prof. dr hab. Czesław Hołdyński - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Jerzy Średnicki - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie,
 • dr Robert Kempa,
 • Piotr Kwiatkowski - Stowarzyszenie Wolne Miasto Giżycko,
 • Anna Baranowska - Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska,
 • Andrzej Sulej - Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie Mazury,
 • Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko,
 • Mirosław Dariusz Drzażdżewski - Starosta Powiatu Giżyckiego,
 • Wojciech Karol Iwaszkiewicz - Burmistrz Miasta Giżycko,
 • dr Adam Kwiatkowski - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku,
 • Krzysztof Miszkiel -Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko,
 • Marek Pawliczuk - Podleśniczy Leśnictwa Zielony Dwór w Nadleśnictwie Giżycko.

(aktualizacja: 21.07.2019 r.)

 


Dodatkowe informacje na temat przebiegu dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko