Asset Publisher Asset Publisher

Zielony Punkt Kontrolny

Nadleśnictwo Giżycko zaprasza wszystkich sympatyków spędzania wolnego czasu na łonie natury do zapoznania się z Zielonym Punktem Kontrolnym.

ZIELONY PUNKT KONTROLNY

Jest to oryginalna polska koncepcja do uprawiania biegów na orientację, znana na świecie pod nazwą Permanent Orienteering Courses. Zielony Punkt Kontrolny to forma aktywnego wypoczynku, ciekawy sposób na obcowanie z pięknem przyrody oraz znakomita możliwość na oderwanie się od zgiełku i pośpiechu życia codziennego.

Celem opracowania Zielonego Punktu Kontrolnego w Nadleśnictwie Giżycko jest promowanie edukacji ekologicznej i zdrowego trybu życia. Przed skorzystaniem z Zielonego Punktu Kontrolnego prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w broszurze oraz regulaminem.

ZIELONY SPORT

Fot. Użytkownik Zielonego Punktu Kontrolnego.

Orientacja terenowa (orienteering) łączy ze sobą aktywność fizyczną i umysłową, szczególnie atrakcyjną w otoczeniu przyrody.

Orienteering polega na odnajdywaniu w terenie oznaczonych na mapie punktów kontrolnych, korzystając z nawigacji wspomaganej jedynie mapą i kompasem.

Fot. Drewniany punkt kontrolny.

Punkty kontrolne to drewniane, oznakowane i ponumerowane słupki z perforatorami, służącymi do potwierdzenia obecności przy punkcie.

Orienteering można uprawiać w formie biegów, jazdy na rowerze, a zimą biegów narciarskich, na trasach o różnym stopniu trudności.

Ze względu na bezpośrednie oddziaływanie użytkowników na środowisko przeprowadzono szereg badań naukowych, które miały zbadać poziom tego oddziaływania (IOF/ 007 2010 IOF/ 008 2012).

Z badań naukowych wynika, że wpływ na środowisko, zarówno na faunę jak i na florę, jest znikomy, a w wielu przypadkach nie obserwowano żadnego negatywnego wpływu.

CECHY MAPY

Elementy mapy Zielonego Punktu Kontrolnego zawierają informację o charakterystyce terenu oraz punktach nawigacyjnych umożliwiających dotarcie do celu.
Skala pozwala na oszacowanie odległości w terenie, określenie rozmiarów lub proporcji przedstawionych obiektów. Mapa wykonana jest w skali 1:7500 Oznacza to że 1 cm na mapie odpowiada 75 m w terenie.
Symbolika i treść mapy opisuje pokrycie terenu, przedstawia obiekty oraz formy terenowe. Jest tak dopracowana, żeby pomieścić jak najwięcej szczegółów, zapewniając jednocześnie czytelność podczas biegu.

Z lewej strony: podział powierzchniowy przedstawiony na podkładzie ortofotomapy w kolorach naturalnych (podkład mapowy źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii). Z prawej strony: warstwice przedstawione na podkładzie numerycznego modelu rzeźby terenu (Podkład mapowy źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii).

NAUKA PRZEZ SPORT

Nadleśnictwo Giżycko opracowało mapę, w taki sposób, aby umożliwić użytkownikom właściwy wybór tras, w zależności od ich umiejętności nawigacyjnych i sprawności fizycznej.

Fot. Użytkownik Zielonego Punktu Kontrolnego.

Przygotowaliśmy trzy warianty tras biegowych, o zróżnicowanym poziomie trudności, które można pokonywać samodzielnie lub w grupie.

Biegi na orientację pomogą nam:
- utrzymać układ mięśniowo mięśniowo-szkieletowy w dobrej formie,
- obniżyć ryzyko zachorowania na cukrzycę, wystąpienia problemów z cholesterolem i nadciśnieniem,
- dostarczyć organizmowi więcej tlenu,
- przyśpieszyć metabolizm.

Trasa łatwa to doskonały pomysł na aktywny wypoczynek dla całej rodziny. Została zaprojektowana w taki sposób żeby była przystępna dla osób które chcą jedynie urozmaicić sobie spacer w lesie.
Na poszukiwanie punktów można iść, truchtać, biec lub maszerować z kijkami. Zalecaną metodą poruszania się jest wykorzystywanie elementów liniowych takich jak drogi i ścieżki Jest to sposób bezpieczny, bez obawy zboczenia z obranej trasy, tak jak w przypadku poruszania się na przełaj.

Osoby uprawiające biegi na orientację doskonale rozwijają sprawność poruszania się w terenie, zmysł orientacji i strategii.

Dla osób lubiących wyzwania, sprawnych fizycznie przygotowaliśmy zaawansowany wariant trasy. Jest to znakomity sposób rozrywki dla grupy przyjaciół lub na potrzeby indywidualnych treningów. Aby umożliwić sportową rywalizację stworzyliśmy trudny wariant trasy.

LEGENDA MAPY

Rysunek. Legenda mapy biegów na orientację.

PUNKTY KONTROLNE

Obiekty, przy których rozmieszczono punkty kontrolne (PK) opisane są na mapie w formie piktogramu lub tekstu.

Rysunek. Objaśnienie symboli piktogramów oraz ich opisy w formie tekstowej. Źródło: www.orienteering.org

W celu zwiększenia dokładności mapy wykorzystaliśmy dane lotniczego skaningu laserowego, pozyskane z zasobu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Zdjęcie. Porównanie PK na obrazie lotniczego skaningu laserowego z PK na mapie.

POKONYWANIE TRASY

Kilka praktycznych uwag związanych z pokonywaniem tras biegowych.
Do poruszania się w terenie niezbędną umiejętnością jest rozpoznawanie symboli mapy oraz znajomość opisów punktów kontrolnych.
Orientacja mapy to czynność ułatwiająca czytanie mapy Polega na jej ustawieniu (obrocie) tak, aby uzyskać zgodność kierunków na mapie i w terenie.
Możemy tego dokonać za pomocą kompasu, według obiektów terenowych i form rzeźby terenu oraz według obiektów liniowych takich jak drogi, ścieżki, rzeki.
Śledzenie aktualnej pozycji palcem na mapie pozwoli na realizowanie wariantu trasy i planowanie jej dalszego przebiegu.
Określić własną lokalizacje możemy dzięki pobliskim obiektom terenowym, rzeźbie terenu oraz w oparciu o pomiar odległości od wybranych punktów orientacyjnych.
Do pomiaru odległości możemy stosować pomiar dystansu krokami.
Na karcie mapy (na obwodzie) znajdują się miejsca przeznaczone do potwierdzenia obecności przy poszczególnych PK.
Potwierdzenie prawidłowego pokonania trasy odbywa się poprzez przedziurkowanie perforatorem właściwego miejsca na karcie mapy Każdy punkt kontrolny posiada perforator z unikalnym układem szpilek.
 

 

Certyfikat brązowy nr 92/136/2021 przyznany przez Fundację Sport i Przyroda.

Zielony Punkt Kontrolny zrealizowany na terenie Nadleśnictwa Giżycko w dniu 17 października 2021 r. uzyskał brązowy certyfikat nr 92/136/2021 przyznany przez Fundację Sport i Przyroda.

Twórcy Zielonego Punktu Kontrolnego podczas podsumowania projektu w dniu 25.11.2021 r. (od lewej): Krzysztof Dąbkowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko, gen. bryg. Bogdan Rycerski –  Dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Wojciech Nowosielski – Nadleśnictwo Giżycko, chor. Sylwester Ceniuk, kpr. Natalia Dzika, st. sierz. Marcin Durmaj  - 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana oraz nieobecni na zdjęciu st. szer. Bogusz Grabowski - 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana i Sławomir Kowalczyk – Nadleśnictwo Giżycko.