polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Cennik drewna

Nadleśnictwo Giżycko oferuje drewno, które jest surowcem ekologicznym i w Polsce całkowicie odnawialnym, niezbędnym dla ludzi pragnących żyć w zgodzie z naturą. Lasy Państwowe to największy i profesjonalny dostawca certyfikowanego drewna na rynku, gwarantujący pozyskanie surowca w sposób niezagrażający trwałości lasów.

Szanowni klienci!

Z uwagi na Państwa wygodę i bezpieczeństwo wprowadziliśmy możliwość płatności za surowiec drzewny przy pomocy kart płatniczych. Płatności można dokonywać w kancelariach poszczególnych leśnictw.

 

Cennik detaliczny na surowiec drzewny – 2022 r.
(ceny brutto m³/PLN) obowiązuje od dnia 4.07.2022 r.

Cennik według cen brutto, zawiera podatek VAT w wysokości: 23%.

Drewno wielkowymiarowe

Lp. Gatunek Klasa jakości Cena PLN/1m3 loko las po zrywce
Klasa grubości
1 2 3
1. Sosna WA0   768,75 940,95
WB0 517,83 637,14 726,93
WC0 469,86 549,81 626,07
WD 360,39 391,14 424,35
2. Świerk WA0   767,52 928,65
WB0 595,32 667,89 730,62
WC0 493,23 574,41 648,21
WD 386,22 426,81 493,23
3. Modrzew WA0   894,21 1 059,03
WB0 662,97 736,77 859,77
WC0 526,44 613,77 704,79
WD 378,84 414,51 462,48
4. Dąb WA0   3 138,96 4019,64
WB0 1 412,04 2 270,58 3 258,27
WC0 1 086,09 1 564,56 2 108,22
WD 597,78 1 022,13 1 412,04
5. Olcha WA0   649,44 726,93
WB0 394,83 466,17 557,19
WC0 325,95 375,15 436,65
WD 276,75 312,42 350,55
6. Osika WA0   464,94 487,08
WB0 338,25 378,84 424,35
WC0 290,28 327,18 361,62
WD 254,61 280,44 303,81
7. Klon WA0   937,26 1 055,34
WB0 539,97 699,87 878,22
WC0 468,63 555,96 682,65
WD 384,99 460,02 555,96
8. Dąb
czerwony
WA0   1 799,49 2 303,79
WB0 809,34 1 301,34 1 867,14
WC0 622,38 896,67 1 207,86
WD 343,17 585,48 809,34
9. Brzoza WA0   885,60 1 056,57
WB0 596,55 694,95 794,58
WC0 487,08 547,35 629,76
WD 419,43 463,71 503,07
10. Lipa WA0   900,36 1 092,24
WB0 536,28 688,80 788,43
WC0 450,18 523,98 621,15
WD 407,13 452,64 509,22
11. Jesion WA0   1 894,20 2 479,68
WB0 1 237,38 1 477,23 1 777,35
WC0 845,01 1 070,10 1 274,28
WD 575,64 723,24 874,53
12. Jawor WA0   672,81 851,16
WB0 337,02 474,78 595,32
WC0 243,54 334,56 448,95
WD 178,35 243,54 302,58
13. Topola WA0   658,05 744,15
WB0 477,24 539,97 606,39
WC0 424,35 474,78 525,21
WD 360,39 405,90 453,87
14. Grab WA0   605,16 664,20
WB0 471,09 520,29 592,86
WC0 393,60 435,42 488,31
WD 333,33 364,08 402,21
15. Wiąz WA0   744,15 906,51
WB0 360,39 587,94 704,79
WC0 270,60 355,47 429,27
WD 217,71 266,91 312,42

 

Drewno średniowymiarowe

Drewno średniowymiarowe stosowe

Lp. Gatunek Sortyment Cena
1. Sosna  S2A 392,37
 S2A 3,0 m* 405,90
 S2B gk 484,62
 S2B gd 523,98
2. Świerk  S2A 375,15
 S2A 3,0 m* 405,90
 S2B gk 453,87
 S2B gd 629,76
3. Modrzew  S2A 341,94
 S2A 3,0 m* 369,00
 S2B gk 453,87
 S2B gd 626,07
4. Brzoza  S2A 458,79
 S2A 3,0 m*  
 S2B gk 439,11
 S2B gd 439,11
5. Olcha  S2A 344,40
 S2A 3,0 m*  
 S2B gk 440,34
 S2B gd 399,75
6.

Topola

 S2A 168,51
 S2A 3,0 m*  
 S2B gk  
 S2B gd  
7. Dąb czerwony  S2A 306,27
 S2A 3,0 m*  
 S2B gk 476,01
 S2B gd 476,01
8.

Buk

 S2A 410,82
 S2A 3,0 m*  
 S2B gk  
 S2B gd  
9.

Jesion

 S2A 583,03
 S2A 3,0 m*  
 S2B gk 430,50
 S2B gd 430,50
10.

Dąb

 S2A 361,62
 S2A 3,0 m* 418,20
 S2B gk 715,86
 S2B gd  881,91
11.

Grab

 S2A 380,07
 S2A 3,0 m*  
 S2B gk 311,19
 S2B gd 381,30
12.

Klon

 S2A 306,27
 S2A 3,0 m*  
 S2B gk  
 S2B gd   
13.

Jawor

 S2A 185,73
 S2A 3,0 m*  
 S2B gk  
 S2B gd  
14.

Osika

 S2A 344,40
 S2A 3,0 m*  
 S2B gk 416,97
 S2B gd  655,59
15.

Lipa

 S2A  
 S2B 3,0 m*  
 S2B gk 461,25
 S2B gd 603,93

*Sortyment przeznaczony do grodzenia Db, So, Św, Md,
średnica maksymalna w dk 18 cm Db, 16 cm dla Md, So, Św.


Oznaczenia: S2B gk - sortyment o długości do 1,50 m włącznie,
S2B gd - sortyment o długości powyżej 1,50 m. 

Drewno średniowymiarowe żerdziowe

Sortyment Gatunek Cena
S3A*  iglaste/liściaste 127,92

*Pozyskane kosztem nabywcy

Sortyment Gatunek Cena
S3B  iglaste/liściaste 334,58

 

Sortyment Gatunek Cena
S3B*  iglaste/liściaste 264,45

*Pozyskane kosztem nabywcy

Drewno średniowymiarowe stosowane na cele opałowe

Sortyment Gatunek Cena
S4  Świerk 157,44
 Sosna, inne iglaste 178,35
 liściaste miękkie 150,06
 Olcha 170,97
 liściaste twarde 206,64

 

Sortyment Gatunek Cena
S4*  Świerk 102,09
 Sosna, inne iglaste 110,70
 liściaste miękkie 93,48
 Olcha 108,24
 liściaste twarde 150,06

*Pozyskane kosztem nabywcy

Drewno małowymiarowe opałowe

Sortyment Gatunek Cena
M2*  iglaste 49,20
 liściaste 61,50

*Pozyskane kosztem nabywcy

 

Źródło: Zarządzenie nr 17/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 1.07.2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania cennika cen detalicznych surowca drzewnego.


Podział, terminologia i symbole stosowane w obrocie surowcem drzewnym

Według rodzaju drewna rozróżnia się drewno iglaste i liściaste.

Grupa Rodzaj (nazwa) Symbol
Drewno iglaste
(I)
 daglezjowe  Pseudotsuga sp. DG
 jodłowe  Abies sp. JD
 modrzewiowe  Larix sp. MD
 sosnowe  Pinus sp. SO
 świerkowe  Picea sp. SW
 pozostałe iglaste   PI
Drewno liściaste
(L)
 akacjowe  Robinia sp. AK
 brzozowe  Betula sp. BRZ
 bukowe  Fagus silvatica BK
 czereśniowe  Prunus sp. CZR
 dębowe  Quercus sp. DB
 dębu czerwonego  Quercus rubura L. DBC
 grabowe  Carpinus betulus L. GB
 jaworowe  Acer pseudoplatanus JW
 jesionowe  Fraxinus sp. JS
 klonowe  Acer sp. KL
 lipowe  Tilia sp. LP
 olszowe  Alnus sp. OL
 osikowe  Populus tremula L. OS
 topolowe  Populus sp. TP
 wiązowe  Ulmus sp. WZ
 wierzbowe  Salix sp. WB
 pozostałe liściaste   PL

Kryterium postaci drewna

Według postaci rozróżnia się: drewno okrągłe, drewno łupane, drewno rozdrobnione (zrębki) oraz baloty.

Kryterium kategorii grubości drewna

Według kategorii grubości drewna rozróżnia się:

 • drewno długie: dłużyce,
 • drewno krótkie: kłody, wałki i szczapy.

Kryterium jakości

Według kryterium jakości drewna (wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej i sortymentów) rozróżnia się: w drewnie wielkowymiarowym klasy jakości A, B,C, D:

Oznaczenie
klasy jakości
Opis klasy jakości
WA0 drewno najwyższej klasy jakości, w większości przypadków odnosi się do drewna zawierającego część odziomkową, bez wad lub z niewielkimi wadami, które nie mają wpływu na jego zastosowanie
WB0 drewno od średniej do ponadprzeciętnej klasy jakości, z naturalnymi cechami drewna, które uniemożliwiają zaklasyfikowanie drewna do klasy najwyższej
WC0 drewno od średniej do niskiej klasy jakości. Obejmuje drewno o cechach jakościowych, które nie zmniejszają w sposób wyraźny naturalnych właściwości drewna
WD drewno użytkowe, które z powodu właściwości nie zostało zaklasyfikowane do klasy A, B lub C

Kryteria klasyfikacji do klasy jakości określają właściwe warunki techniczne.

W uzasadnionych przypadkach dla drewna wielkowymiarowego liściastego, które ze względu na cechy jakościowe nie może zostać zakwalifikowane do klas jakości A, B, C lub D, a które może zostać przeznaczone do przemysłowego zastosowania, dopuszcza się stosowanie klasy DP (drewno wielkowymiarowe o obniżonej jakości - pozaklasowe) według odrębnych warunków technicznych.

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli warunki techniczne właściwe dla określonych sortymentów przewidują taką możliwość, dopuszcza się łączenie klas jakości, np. B i C lub A i B.

Według kryterium jakości drewna (wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej o sortymentów) rozróżnia się: w drewnie wielkowymiarowym - drewno specjalne klasy jakości A1, B1, C1.

Oznaczenie
klasy jakości
Opis klasy jakości
WA1 drewno specjalne najwyższej klasy jakości, którego cechy nadają mu szczególną przydatność do dalszego przerobu na okleinę
WB1 drewno specjalne, którego cechy nadają mu szczególną przydatność do dalszego przerobu na sklejkę
WC1 drewno specjalne wysokiej klasy jakości, którego cechy nadają mu szczególną przydatność do dalszego przerobu na słupy.

Kryteria klasyfikacji do klasy jakości określają właściwe warunki techniczne.

Według kryterium jakości drewna (wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej i sortymentów) rozróżnia się: w drewnie średniowymiarowym cztery grupy, tj.

Kategoria jakości Nazwa Symbol
grupa jakości podgrupa
S1 -  drewno średniowymiarowe w całych długościach  S1
S2 A  drewno średniowymiarowe stosowe przemysłowe S2A
B  drewno średniowymiarowe stosowe użytkowe S2B
AP  drewno średniowymiarowe stosowe ogólnego przeznaczenia S2AP
S3 A  drewno średniowymiarowe żerdziowe do przerobu przemysłowego S3A
B  drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia S3B
S4 -  drewno średniowymiarowe stosowane na cele opałowe S4

W drewnie średniowymiarowym grupy i podgrupy jakości rozróżnia się zgodnie z właściwymi warunkami technicznymi.

Według kryterium jakości drewna (wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej i sortymentów) rozróżnia się: w drewnie małowymiarowym dwie grupy, tj. M1 oraz M2.

Grupa jakości Nazwa Symbol
M1  drewno małowymiarowe przemysłowe M1
M2  drewno małowymiarowe opałowe M2

W drewnie małowymiarowym grupy jakości rozróżnia się zgodnie z właściwymi warunkami technicznymi.

Kryterium sposobu pomiaru

Według kryterium sposobu pomiaru drewna rozróżnia się:

 • drewno mierzone w sztukach pojedynczo,
 • drewno mierzone w sztukach grupowo,
 • drewno mierzone w stosach,
 • drewno mierzone w pojemnikach i kontenerach,
 • drewno mierzone według wagi.

Kryterium klas wymiarowych

Według kryterium klas wymiarowych rozróżnia się:

 • w drewnie wielkowymiarowym - 3 klasy wymiarowe według średnicy środkowej lub według średnicy górnej,
 • w drewnie średniowymiarowym S3B - 3 klasy wymiarowe według średnicy znamionowej.

Terminologia

 • Balot - drewno w postaci pakietu w formie zbliżonej do cylindra mającego określoną długość i średnicę; w przypadku pozostałości drzewnych oprócz drewna w balotach znajdują się: kora, korzenie oraz niezdrewniałe części drzew oraz igliwie i liście.
 • Chrust - nieokrzesane gałęzie oraz całe drzewka o średnicy w dolnym końcu do 7 cm w korze oraz pędy krzewów; dopuszcza się liście i igliwie.
 • Czoło dolne drewna - płaszczyzna przecięcia grubszego końca sztuki drewna.
 • Czoło górne drewna - płaszczyzna przecięcia cieńszego końca sztuki drewna.
 • Długość drewna nominalna (netto) - długość służąca do określania miąższości, względem której odnosi się odchyłki, nadmiary i zabezpieczenia.
 • Długość drewna rzeczywista (brutto) - najmniejsza odległość między czołami lub oznaczeniem rozgraniczającymi klasy jakości w sztuce drewna.
 • Długość drewna standardowa - standardowa długość nominalna drewna (domyślne długości drewna) stosowana w wypadku wyrobu drewna średniowymiarowego, wielkowymiarowego kłodowanego oraz sklejkowego, dla której nie są konieczne dodatkowe ustalenia miedzy odbiorcami.
 • Dłużyca - drewno okrągłe o długości nominalnej od 6,1 m wzwyż.
 • Drewno łupane - drewno powstające na skutek rozdzielenia drewna okrągłego wzdłuż włókien.
 • Drewno małowymiarowe - drewno o średnicy dolnej mierzonej bez kory, wynoszącej do 5 cm, w korze do 7 cm. W zależności od jakości i wymiarów dzieli się na dwie grupy: M1 - drewno małowymiarowe przemysłowe, M2 - drewno małowymiarowe opałowe.
 • Drewno okrągłe - drewno pozyskane w stanie okrągłym z zachowaniem naturalnego kształtu pobocznicy, z dopuszczeniem uszkodzeń mechanicznych.
 • Drewno opałowe - drewno, które ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe oraz zmiany powstałe w następstwie zjawisk destrukcyjnych ma obniżoną wartość techniczną i użytkową.
 • Drewno pozaklasowe - drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe) wszystkich rodzajów drzew liściastych, które ze względu na cechy jakościowe nie może zostać zakwalifikowane do klas jakości A, B, C oraz D lub do sortymentów drewna specjalnego, a które może zostać przeznaczone do przemysłowego zastosowania.
 • Drewno rozdrobnione - surowiec drzewny wyrabiany z drewna za pomocą rozdrabniarek.
 • Drewno specjalne (szczególne) - drewno o szczególnych cechach jakościowo-wymiarowych wpływających na sposób jego dalszego wykorzystania. Drewno specjalne co do zasady oznacza się przez dodanie cyfry "1" po symbolu określającym klasę/grupę jakości.
 • Drewno średniowymiarowe (S) - drewno o minimalnej średnicy górnej mierzonej bez kory, wynoszącej 5 cm, w przypadku S3 o minimalnej średnicy znamionowej wynoszącej 7 cm. W zależności od jakości i wymiarów dzieli się na 4 grupy: S1 - drewno średniowymiarowe w całych długościach, drewno ogólnego zastosowania oznacza się symbolem S10; S2 - drewno średniowymiarowe stosowane z podziałem na podgrupy A (przemysłowe), B (użytkowe) i AP (ogólnego przeznaczenia); S3 - drewno średniowymiarowe żerdziowe z podziałem na podgrupy A (do przerobu przemysłowego) i B (ogólnego przeznaczenia); S4 - drewno średniowymiarowe stosowane na cele opałowe.
 • Drewno użytkowe - drewno przeznaczone do przerobu przemysłowego lub bezpośredniego zastosowania w stanie nieprzerobionym.
 • Drewno wielkowymiarowe - drewno okrągłe o minimalnej średnicy górnej mierzonej bez kory, wynoszącej 14 cm. Drewno wielkowymiarowe ogólnego zastosowania oznacza się symbolem W0. 
 • Drewno wielkowymiarowe kłodowane (WK) - drewno okrągłe o minimalnej średnicy górnej mierzonej bez kory, wynoszącej 14 cm, wyrabiane w kłodach. Drewno wielkowymiarowe kłodowane można rozróżniać względem długości z podziałem na kłodę krótką (o długości do 3 m włącznie) oraz długą (o długości powyżej 3 m).
 • Drobnica - drewno małowymiarowe (M) oraz pozostałości drzewne (M2E).
 • Grubizna - drewno wielkowymiarowe (W) i średniowymiarowe (S).
 • Grupa i podgrupa - jednostki klasyfikacyjne surowca drzewnego według kryterium długości oraz kryterium jakości.
 • Karpina (K) - surowiec drzewny pozyskiwany z karp.
 • Karpa - system korzeniowy rosnącego drzewa, a po ścięciu system korzeniowy z pniakiem.
 • Klasa jakości - jednostka klasyfikacji drewna wielkowymiarowego według kryterium jakości, czyli zakresu występowania dopuszczalnych wad.
 • Klasa wymiarowa - jednostka klasyfikacyjna drewna wielkowymiarowego według wymiaru średnicy środkowej lub według średnicy górnej oraz drewna średniowymiarowego z podgrupy S3B według wymiaru średnicy znamionowej.
 • Klasyfikacja jakościowo wymiarowa surowca drzewnego (KJW) - system podziału surowca drzewnego uwzględniający cechy jakościowe i wymiarowe drewna.
 • Kłoda - drewno wielkowymiarowe okrągłe o długości od 1,0 m do 6,0 m.
 • Koniec górny drewna - cieńszy koniec sztuki surowca drzewnego.
 • Koniec dolny drewna - grubszy koniec sztuki surowca drzewnego.
 • Korowanie - celowe zdjęcie korowiny z drewna.
 • Legar - podkładka mająca na celu odseparowanie (oddzielenie) drewna od podłoża; legary mogą być wykonane np. ze stali, betonu oraz drewna, w tym drewna okrągłego lub łupanego.
 • Miąższość drewna (V) - ilościowa charakterystyka drewna wyrażona w m3. W wypadku drewna mierzonego posztucznie lub w sztukach grupowo - miąższość pojedynczej sztuki. W wypadku drewna mierzonego w stosach lub rozdrobnionego sumaryczna miąższość drewna znajdującego się w objętości stosu lub kontenera (pojemnika), określana w m3 na podstawie stosowanych przeliczników. Miąższość drewna nazywana również "masą" lub "ilością" wyrażoną w m3, co stanowi branżową terminologię stosowaną powszechnie w obrocie handlowym surowcem drzewnym.
 • Metr przestrzenny (m3p) - jednostka pomocnicza przy określaniu miąższości, służąca do określania objętości stosu drewna lub kontenera (pojemnika) wypełnionego drewnem.
 • Metr sześcienny (m3) - jednostka miary miąższości drewna.
 • Mygła - zgrupowanie drewna okrągłego mierzonego posztucznie lub w sztukach grupowo.
 • Nadmiar na długości - nadwyżka długości drewna nieuwzględniana przy pomiarze i obliczaniu miąższości, której cechy odpowiadają klasyfikacji jakościowo-wymiarowej danego sortymentu. 
 • Objętość stosu drewna (Vp) - suma miąższości drewna w korze lub bez i objętości wolnych przestrzeni w stosie, określana w metrach przestrzennych m3(p).
 • Odchyłka - przy pomiarze drewna dopuszczalna różnica długości rzeczywistej i długości nominalnej.
 • Odstopniowanie - dopuszczalne, minimalne stopniowanie długości podczas określania długości nominalnej.
 • Pień - nadziemna część drzewa bez gałęzi.
 • Pniak - dolna część pnia pozostająca przy karpie po ścięciu drzewa.
 • Pozostałości drzewne - drewno pozostające na powierzchni cięć, związane z procesem ścinki drzew i krzewów oraz manipulacji surowca drzewnego, którego ze względów jakościowych nie można przyporządkować do innych sortymentów lub ich pozyskanie jest nieuzasadnione gospodarczo. Sortyment, który obejmuje: drewno małowymiarowe, chrust, igliwie i liście, korę, korzenie i karpy, oraz drewno o minimalnej średnicy w górnym końcu wynoszącej co najmniej 5 cm bez kory (7cm w korze), którego długość lub cechy jakościowe nie pozwalają na zaklasyfikowanie go do pozostałych sortymentów zaliczanych do drewna użytkowego. Dopuszcza się udział zanieczyszczeń mineralnych i organicznych. Pozostałości drzewne wyrabia się w formie zrębków lub balotów.
 • Przekrój drewna - płaszczyzna przecięcia sztuki drewna.
 • Redukcja - odcinek nieuwzględniony przy pomiarze i obliczaniu miąższości; dopuszczalna długość drewna, którego cechy nie odpowiadają poszczególnym klasom jakościowym danego sortymentu występującym między sekcjami w drewnie wielkowymiarowym liściastym.
 • Rodzaj drewna - nazwa surowca drzewnego utworzona zgodnie z botaniczną nazwą gatunku lub rodzaju drzewa, z którego pochodzi.
 • Sekcja - część dłużycy odpowiadająca jednej klasie jakości w drewnie wielkowymiarowym liściastym.
 • Samowyrób - działanie polegające na pozyskaniu i przygotowaniu do pomiaru drewna staraniem i na koszt kupującego, w szczególności drewna opałowego.
 • Sortyment - drewno okrągłe lub łupane, drewno rozdrobnione w postaci zrębków, a także pozostałości drzewne oraz karpina zdefiniowane poprzez klasyfikację jakościowo-wymiarową (KJW) surowca drzewnego.
 • Stos (drewna) - zgrupowanie drewna okrągłego lub szczap, którego elementami pomiaru są długość, wysokość i szerokość stosu.
 • Surowiec drzewny - drewno wyrobione z poszczególnych części drzewa.
 • Szczapa - drewno średniowymiarowe łupane o długości od 0,5 m do 6,0 m.
 • Średnia średnica czoła (przekroju) - średnica służąca do odnoszenia zasięgu wad występujących na powierzchni czoła; pomiaru średniej średnicy czoła dokonuje się bez kory po najmniejszej i największej średnicy czoła i oblicza średnią arytmetyczną z pomiarów. W warunkach technicznych określana jako Ø.
 • Średnica dolna drewna (dd) - średnica grubszego końca sztuki drewna.
 • Średnica środkowa drewna (d) - średnica mierzona w połowie długości sztuki lub sekcji drewna.
 • Średnica górna drewna (dg) - średnica cieńszego końca sztuki drewna lub sekcji.
 • Średnica znamionowa drewna (dz) - średnica mierzona w korze w odległości 1 m od dolnego końca.
 • Wady drewna - widoczne uszkodzenia, anomalie budowy i zabarwienia drewna lub inne naturalne cechy anatomiczne drewna, które ograniczają zakres jego użyteczności.
 • Wałek - drewno średniowymiarowe okrągłe o długości od 0,5 do 6,0 m.
 • Zabezpieczenie czół - nieuwzględniona przy pomiarze i obliczaniu miąższości dopuszczalna długość drewna, którego cechy nie muszą odpowiadać klasom jakościowym danego sortymentu, występująca na końcach sztuki, zabezpieczająca czoła drewna przed uszkodzeniami (najczęściej pęknięciami).
 • Zrębki - fragmenty drewna wielkości od kilku do kilkunastu centymetrów powstające w wyniku rozdrabniania drewna przez maszyny rozdrabniające.
 • Żerdzie - drewno średniowymiarowe z grupy S3 wyrabiane w wałkach lub dłużycach, co do zasady w całej strzale, o średnicy znamionowej od 7 do 14 cm.

Przeliczniki zamienne dla drewna średniowymiarowego mierzonego w stosach

Tabela. Drewno średniowymiarowe. Współczynniki zamienne.

Grupa
Sortyment
(długość drewna w m)
W korze Bez kory
m3p w korze
na m3 bez kory
m3 bez kory
na m3p w korze
m3p w bez kory
na m3 bez kory
m3 bez kory
na m3p bez kory
S2 - So, Md, Dg
1-1,5
pow. 1,5

 

0,65
0,62


1,54
1,61

0,75
0,72

1,33
1,39
S2 - Św, Jd
1-1,5
pow. 1,5

0,70
0,67

1,43
1,49

0,78
0,75

1,28
1,33
S2 - Bk, Gb
1-1,5
pow. 1,5-2,5
pow. 2,5

0,70
0,63
0,60

1,43
1,59
1,67

0,75
0,75
 

1,33
1,39
 
S2 - Brz i pozostałe
niewymienione liściaste
1-1,5
pow. 1,5-2,5
pow. 2,5


0,65
0,60
0,57


1,54
1,67
1,75


0,75
0,72
 


1,33
1,39
 
S3A
do 4
pow. 4

0,50
0,40

2,00
2,50
   
S4 - So, Md, Dg i liściaste
1-1,5
pow. 1,50

0,65
0,62

1,54
1,61

0,75
0,72

1,33
1,39
S4 - Św, Jd
1-1,5
pow. 1,5

0,70
0,67

1,43
1,49

0,75
0,72

1,33
1,39