Location

Na terenie prastarej puszczy Galindzkiej, pomiędzy obecnymi puszczami Borecką a Piską, lodowiec odcisnął w ziemi swoje piętno w postaci Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Tu wielki błękit jezior miesza się z zielenią lasów i pól.

Photo gallery

Pół roku po bohaterskiej obronie twierdzy „Boyen” i wielkim zwycięstwie pod Tannenbergiem, Mazury ponownie miały znaleźć się w epicentrum najważniejszych rozstrzygnięć I wojny światowej. <br><br> Bitwa zimowa na Mazurach<br> 9 lutego 2020<br> Ten wspaniały spektakl stworzyli i na szczególne podziękowanie zasłużyli:<br> GH „Niepodległość 1863”<br> SRH Marienberg 152 IR<br> SRH Marienburg<br> SRH Gloria-Victoria<br> GRH Garnizon Suwałki<br> GRH 14 Pułk Strzelców Syberyjskich<br> SRH 79 Pułk Piechoty Strzelców Słonimskich<br> SH „Na posterunku”<br> Klubas Grenadierius (Litva)<br> GH „Ostrfront” (Rosja)<br> Historical Reenachment Society (Łotwa)<br> 114 Nowotorżskij Piechotnyj Połk (Rosja)<br> 45 Wschodniopruski Pułk Piechoty (Rosja)<br> GH 40 Pułk Piechoty im. Dzieci Lwowskich<br> GRH Gwardia Twierdzy Boyen 147 IR<br> 22 Niżegrodzki Pułk Piechoty<br> GH „Epocha” (Białoruś)<br> oraz<br> Pirotechnika Thunder.

History

W 2014 roku Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku obchodziła jubileusz 70-lecia utworzenia.

Forest district arrangement

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.

Projects and founds

Od 2006 r. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pełni funkcję jednej z Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Tym samym dysponuje środkami z funduszy europejskich przeznaczonymi na ochronę przyrody w ustalonym zakresie. O dofinansowanie swoich projektów mogą ubiegać się podmioty publiczne (w tym nadleśnictwa) i prywatne, składając wniosek w otwartym konkursie.