Asset Publisher Asset Publisher

Szlaki turystyczne PTTK

W dniu 28 stycznia 2022 r. podpisano porozumienie pomiędzy Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział „Wielkich Jezior Mazurskich” a Nadleśnictwem Giżycko.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, (najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców) „powstałe w 1950 r. z utworzonego w 1873 roku Towarzystwa Tatrzańskiego, które w 1920 roku przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, oraz utworzonego w 1906 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego jest spadkobiercą tradycji i dorobku ideowego, a także następcą prawnym majątku tych Towarzystw”.

Porozumienie dotyczy istniejących oznaczonych w terenie przez PTTK pięciu pieszych i rowerowych szlaków turystycznych o łącznej długości ponad 21 km przebiegających przez tereny leśne będące w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko. W myśl porozumienia giżycki oddział PTTK został operatorem szlaków a Nadleśnictwo Giżycko jego zarządzającym. Wspólnie obydwie strony mają dbać o udostępnienie szlaków społeczeństwu. Współpraca przynieść powinna korzyści turystom w postaci lepszego oznakowania, utrzymania czystości, wykonywania zabiegów remontowych i napraw oraz polepszenia bezpieczeństwa na szlakach przebiegających przez tereny leśne.


Zawarte porozumienie jest praktyczną realizacją w terenie porozumienie zawartego 23 września 2019 r. pomiędzy Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych mającym za cel poprawę zarządzania istniejącymi i planowanymi szlakami turystycznymi  na terenie PGL LP.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PIESZYCH I ROWEROWYCH NA TERENACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO GIŻYCKO.