polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat Nadleśnictwa Giżycko z dnia 11.10.2023 r.

Leśnicy Nadleśnictwa Giżycko konsekwentnie dystansują się od wszelkich informacji i komentarzy rozprzestrzenianych przez lokalnych aktywistów na portalach społecznościowych.

Rozprzestrzeniane informacje nie są ani obiektywne ani też zgodne z prawdą. Celem tych przekazów jest jedynie wprowadzenie w błąd opinii publicznej oraz bezpodstawne niepokojenie mieszkańców zamiarem wycinek lasów przez leśników.

Każdy fragment Lasu Państwowego jest należycie nadzorowany i zagospodarowany. Uroczysko Las Miejski jest jednym z wielu kompleksów leśnych Nadleśnictwa Giżycko. Ten kompleks leśny z myślą o społeczeństwie jest zagospodarowany, urządzony i objęty przez leśników szczególną opieką.

Zdjęcia, wpisy i komentarze zamieszczane na portalu społecznościowym Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka facebook.com, ukazujące poziom wiedzy oraz wychowania niewielkiej grupy aktywistów nie zasługują na ich analizę oraz ustosunkowywanie się do nich. Bardziej obszerne stanowisko Nadleśniczego z dnia 16 listopada 2023 r., dostępne w zakładce <Dialog w sprawie uroczyska Las Miejski w Gajewie koło Giżycka>.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko swoją aktywność kieruje na prawidłowe wykonywanie licznych obowiązków służbowych. Natomiast krótkotrwałego czasu wolnego od pracy, też nie zamierza przeznaczać na zajmowanie stanowiska do działalności aktywistów ogólnie szkodliwej dla przyrody, społeczeństwa i Polski.

                              Krzysztof Dąbkowski

nadleśniczy

 


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko