Asset Publisher Asset Publisher

Zanocuj w lesie

Nadleśnictwo Giżycko wyznaczyło specjalny obszar leśny o powierzchni ponad 1779 hektarów, gdzie miłośnicy nocowania w lesie mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Wyznaczona przez Nadleśnictwo Giżycko strefa, to obszar przeznaczony dla miłośników bushcraftu i surwiwalu, ale też po prostu ludzi którzy chcą przenocować w lesie "na dziko" bez specjalnej infrastruktury.

Mapa obszaru wyznaczonego na potrzeby programu "Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa Giżycko.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL [link] (android) lub [link] (iPhone), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Uwagi: Miejsce postoju pojazdów znajduje się przy szosie, przy wschodniej części obszaru w pododdziale 365-b. Przy jeziorach znajdują się wydzierżawione pola biwakowe - jez. Ublik Mały - 2 szt, (oddz. 256A-d; oddz. 257-f) - jez. Tyrkło - 2.szt.- (oddz. 317-k), na których dzierżawcy wyznaczyli miejsca palenia ognisk. Zasady korzystania z pól biwakowych należy uzgodnić z dzierżawcami.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu].
   
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą.

Rozpalenie ogniska jest możliwe jedynie w miejscach do tego wyznaczonych na polach biwakowych. Jeśli zależy Ci na rozpaleniu ognia, zaplanuj wycieczkę tak, aby uwzględniała miejsca do tego przeznaczone i nawiąż kontakt z dzierżawcą pola biwakowego. Używanie otwartego ognia (w tym kuchenek gazowych) w innych miejscach jest zabronione. W razie wątpliwości skontaktuj się z koordynatorem programu w nadleśnictwie.

Pozyskiwanie drewna i innego materiału w dowolnym celu, np. rozpalenia ognia czy budowy konstrukcji obozowych, jest zabronione.
 

 1. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ 
  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
   
 2. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/zasady-zachowania-sie-w-lesie
   
 3. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.

  W terenie zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac.
   
 4. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków

a.    „….”zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie.
 

 1. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!

  Terminy polowań zbiorowych: Wojskowe Koło Łowieckie Nr 135 "Cyranka" - plan polowań zbiorowych.
   
 2. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza Załącznik nr 3 oraz przesłanie go na adres: gizycko@bialystok.lasy.gov.pl, nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Stanisław Stelmasiewicz
Starszy specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji leśnej
+48 87 429 98 65 wew. 73.
e-mail: s.stelmasiewicz@bialystok.lasy.gov.pl

 

Nadleśnictwo Giżycko przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Banner - Zanocuj w lesie.