The forests of Forest District

Nadleśnictwo Giżycko to ponad 25 tyś. ha wielofunkcyjnych obszarów leśnych położonych w samym centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Teren ten stanowi zlepek bardzo urozmaiconej mozaiki ekosystemów, będących środowiskiem życia licznych gatunków roślin i zwierząt.

Forests of the region

Cechą charakterystyczną lasów w naszym regionie jest występowanie dużych, zwartych kompleksów leśnych - puszcz.

Maps of Forests

Mapa terenów leśnych w Polsce.