polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Sadzimy zielonym do góry!

Na terenie Nadleśnictwa Giżycko w marcu br. zaplanowano do posadzenia ponad jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy sadzonek drzew. W ponad 62% są to sadzonki drzew liściastych: dębów, brzozy, lipy, buka czy olchy. Pozostałe 38% sadzonek to gatunki iglaste: sosny, świerki i w niewielkim procencie modrzewie.

W sumie dziewięć gatunków drzew liściastych i trzy iglaste. Większość sadzonek tutejsi leśnicy sami wyhodowali na terenie należącej do nadleśnictwa szkółki leśnej. Część naszej produkcji szkółkarskiej w ilości ponad 351 tyś. sadzonek trafi do sąsiednich nadleśnictw: Drygały, Borki i Ełk. W tym sezonie zauważalne jest również zainteresowanie zakupem wyhodowanych w nadleśnictwie sadzonek przez osoby prywatne.

Duże zróżnicowanie gatunków drzew sadzonych na terenie Nadleśnictwa Giżycko wynika z potrzeb hodowli lasu. Prawie 42% procent powierzchni leśnej zalesionej (8 894,64 ha) Nadleśnictwa Giżycko stanowią drzewostany posadzone na gruntach porolnych. W okresie powojennym na zalesianie przeznaczano najuboższe grunty, na których gospodarka rolna była nieopłacalna ekonomicznie. Znaczna część przejmowanych wtedy przez lasy gruntów, dawniej użytkowanych rolniczo została zalesiona sosną. Obecnie na tych samych gruntach w ramach odnowień*, sadzi się nowe pokolenia drzew cechujące się już rozbudowanymi składami gatunkowymi zakładanych upraw, wynikających z typu siedliskowego lasu.

Na leśnych uprawach sadzi się nie tylko drzewa typowo leśne. Podczas spacerów po lesie proszę się nie zdziwić jeśli spotkamy posadzone to tu to tam, głogi czy jabłonie. Sadzi się je w myślą o zwierzętach mieszkających w lesie, głównie ptakach.
 

Fot. Ubiegłoroczne sadzenie lasu na terenie uroczyska Las Miejski.

Sadzenie drzew to doskonała okazja do przekazania wiedzy leśnej. W minionym roku zaprosiliśmy do pomocy przy sadzeniu lasu kilka szkół. Wspólne spotkania w lesie były okazją do zgłębienia tajników udanego sadzenia drzew. Najpierw był instruktarz, a następnie możliwość doskonalenia własnych umiejętności. W tym roku również przygotowaliśmy możliwość wspólnego sadzenia lasu, zainteresowane współpracą placówki oświatowe prosimy o kontakt.

* odnowienie lasu - naturalne lub sztuczne wprowadzenie kolejnego pokolenia lasu na miejsce drzewostanu wyciętego w toku normalnego użytkowania lub po jego zniszczeniu przez klęski żywiołowe, choroby lub owady; odnowienie sadzeniem – dokonywane przez sadzenie. (źródło: erys.pl)