polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Zatrzymać wodę w lesie

Informacja o postępie w realizacji projektu małej retencji wodnej w Lasach Państwowych na terenie Nadleśnictwa Giżycko w uroczysku Las Miejski

W dniu 8 października 2020 r. leśnicy  z Nadleśnictwa Giżycko niezależnie od nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego wspólnie przejrzeli tereny objęte pracami w Uroczysku Las Miejski. W opinii leśników prace są wykonywane z należytą starannością. Przy realizacji prac wykonawca ściśle stosuje się do wszelkich obostrzeń związanych z ochroną środowiska przyrodniczego, minimalizując oddziaływanie na las. Z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe oraz profesjonalizm wykonawcy, postęp prac jest szybszy niż przewidywano. Dzięki temu, już na najbliższy wtorek planowane jest spotkanie leśników ze strażakami w celu omówienia możliwości napełnienia wodą jednego ze stawów, na którym prace dobiegają końca.  Efektem powyższych działań będzie zwiększenie zasobów magazynowanej wody w modernizowanym stawie co przełoży się pozytywnie na kondycję „Lasu Miejskiego”. O postępach i efekcie prac będziemy na bieżąco informować.

W tym miejscu pragniemy ponownie zaapelować do odwiedzających „Las Miejski” o uszanowanie ograniczeń wprowadzonych na placu budowy i nie wchodzenie na obszary gdzie trwają prace. Stanowi to poważne niebezpieczeństwo dla osób postronnych. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za ewentualne czasowe utrudnienia w korzystaniu z tego obszaru Lasu.  Zapraszamy do odwiedzania tych części „Lasu Miejskiego”, gdzie nie prowadzi się prac związanych z modernizacją stawów. Nadleśnictwo jak i wykonawca czyni wszelkie starania aby prace wykonać jak najszybciej i maksymalnie skrócić czas, w którym pojawiają się niedogodności i utrudnienia.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach prac i miejscach czasowo wyłączonych z możliwości korzystania spacerowania po Lesie Miejskim.


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko