polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do skladania ofert

Nadleśnictwo Giżycko zaprasza wszystkich chętnych do złożenia ofert w postępowaniu pn. Dostawa torfu kwaśnego w ilości ok. 428 m3 wraz dowozem i rozładunkiem do szkółki gospodarczej Jelenia Góra.

Gajewo, dnia 14 maja 2018 roku.

Znak sprawy: SA.2300.5.2018.MWe

Zaproszenie do składania ofert

   Nadleśnictwo Giżycko niniejszym zaprasza wszystkich chętnych do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym poza wymogami ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 rok, poz. 1579 ze zm.) pod nazwą: Dostawa torfu kwaśnego w ilości ok. 428 m3 wraz dowozem i rozładunkiem do szkółki gospodarczej Jelenia Góra.

    Szczegółowy obowiązki Wykonawcy określone zostały we wzorze umowy, a ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do zaproszenia.

    Jedynym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana przez Wykonawcę cena wykonania zamówienia.

Termin składania ofert ustala się na dzień 25 maja 2018 do godz. 12:00.

    Ofertę można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając na adres e-mailowy nadleśnictwa.

 


Gajewo, dnia 28.05.2018 r.

Znak sprawy: SA.2300.5.2018.MWe

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Nadleśnictwo Giżycko niniejszym informuje, iż w postepowaniu prowadzonym poza wymogami ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 rok, poz. 1579 ze zm.) pod nazwą: Dostawa torfu kwaśnego w ilości ok. 428 m3 wraz dowozem i rozładunkiem do szkółki gospodarczej Jelenia Góra, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez: LasComplex Janusz Szmyt ul. Ks. F. Olejniczaka 10/4, 63-800 Gostyń, NIP 696-129-61-28, REGON 411566723. Wykonawca zaoferował cenę netto za 1m3 torfu wraz z dowozem i rozładunkiem - 80,00 zł.


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko