polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert pn. „Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie roboty budowlanej za pomocą dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Instalacja systemu klimatyzacji w budynku biurowym Nadleśnictwa Giżycko”.

Gajewo, dnia 24.11.2021 roku
Znak sprawy: SA.270.9.2021
 

Zaproszenie do składania ofert

Informujemy, iż na Platformie zakupowej Nadleśnictwa Giżycko ukazało się zaproszenie do składania ofert pn. „Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie roboty budowlanej za pomocą dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Instalacja systemu klimatyzacji w budynku biurowym Nadleśnictwa Giżycko”.

Ogłoszenie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gizycko

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do zapoznania się z ogłoszeniem.


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko