polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Sprostowanie informacji opublikowanych przez Natural Forest Fundation

Sprostowanie informacji opublikowanych przez Natural Forest Fundation w portalu społecznościowym facebook.com w dniu 9 grudnia 2019 roku.

Przedstawione w poście informacje (…) „Nadleśnictwo Giżycko, poprzez prowadzoną kampanię skierowaną do społeczności lokalnej, władz samorządowych oraz organizatorów Bitwy Zimowej w Lesie Miejskim, nastawioną na wywarcie wrażenia braku możliwości udostępnienia lasu dla ludzi, z powodu występowania 1 drzewa z gatunkiem mchu Gładysz paprociowaty oraz stawiając lokalną organizację ekologiczną w roli przyczyny całego problemu, próbuje skłócić mieszkańców gminy i miasta Giżycko z Grupą Roboczą, która prowadzi z Nadleśnictwem rozmowy w sprawie nadania mieszkańcom uprawnień do decydowania o gospodarce leśnej w Lesie Miejskim (poprzez powołanie statusu HCVF 6) oraz prowadzi rozmowy z Nadleśnictwem w sprawie modyfikacji obecnie prowadzonej gospodarki leśnej w Lesie Miejskim.” (…) są nieprawdziwe, wprowadzają opinię publiczną w błąd i szkodą prowadzonemu dialogowi.

Informujemy, że nie prowadzimy żadnej kampanii. Pozytywna decyzja dotycząca udostępnienia lasu na potrzeby organizacji inscenizacji „Bitwy zimowej na Mazurach” została wydana.

W dniu 6 grudnia br. w toku procedowania decyzji o udostępnieniu lasu, po konsultacjach z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie, zgromadziliśmy komplet informacji niezbędnych do wydania decyzji. W dniu 9 grudnia br. nadleśniczy z Nadleśnictwa Giżycko wydał pozytywną decyzję o udostępnieniu Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka na potrzeby zorganizowania inscenizacji „Bitwy Zimowej na Mazurach”. O treści decyzji niezwłocznie powiadomieni zostali organizatorzy. Decyzja ta została wydana po uprzednim dokładnym zweryfikowaniu informacji o środowisku przedłożonej 12 listopada 2019 roku przez Natural Forest Fundation. W imieniu fundacji pan Adrian Grzegorz przedłożył w Nadleśnictwie Giżycko informację o występowaniu 3 gatunków chronionych z zapisanym w niej wnioskiem o podjęcie działań mających na celu ochronę wskazanych gatunków.

Działania podjęte przez pana Adriana Grzegorza są całkowicie niezrozumiałe. Najpierw pan Grzegorz składa informację o środowisku i wnioskuje o ochronę, a następnie bagatelizuje występowanie gatunków chronionych i wykorzystuje złożoną informację przeciwko osiągniętemu porozumieniu i osobom zaangażowanym w dialog oskarżając leśników o działanie wbrew potrzebom lokalnej społeczności, w sytuacji, gdy to Nadleśnictwo zabiega o szybkie rozstrzygnięcie obowiązków ochrony gatunków wyręczając Wójta Gminy Giżycko w konsultacjach z dyrekcją ochrony środowiska.

Społeczność lokalna zawsze miała i ma możliwość współdecydowania o prowadzonej gospodarce leśnej w nadleśnictwie poprzez konsultacje projektu planu urządzenia lasu (z tej możliwości przedstawiciele społeczeństwa nie skorzystali). Dodatkowo możliwość współdecydowania o prowadzonej gospodarce leśnej w nadleśnictwie stwarza prowadzony dialog leśników z przedstawicielami społeczeństwa.

Informacja o środowisku z dnia 12 listopada 2019 roku

Dodatkowa informacja o środowisku z dnia 12 listopada 2019 roku