polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Nominacja do finału Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Inwestycja „Budowa i modernizacja zbiorników wodnych w Uroczysku Las Miejski na terenie Leśnictwa Zielony Dwór, Gajewo” jako najciekawsza modernizacja ukończona do 2021 roku, przeszła pomyślnie procedury konkursowe i zakwalifikowała się do udziału w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

Obecnie inwestycja jest już na opracowanej przez organizatora interaktywnej mapie Polski wraz z indywidualną wizytówką obiektu "I Etap XXVI Edycja". W związku z tym Nadleśnictwo Giżycko otrzymało zaproszenie do udziału w Finale XXVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.".

Mała retencja – wielka sprawa

Inwestycję wykonano w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Jedną z głównych korzyści płynących z projektu jest wzrost potencjału magazynowania wody przez lasy, w tym zasilanie wód gruntowych i podziemnych. Zwiększy to jej zasoby i wpłynie na poprawę funkcjonowania ekosystemu.

Lasy i sąsiadujące z nimi tereny będą lepiej przygotowane do suszy, a w okresach „wysokiej wody” będą wpływać na zmniejszenie zagrożenia powodziowego przechwytując jej nadmiar i ograniczając odpływ wody na tereny zamieszkane.

Śródleśne stawy, oczka wodne czy mokradła oddziałują korzystnie na mikroklimat, sprzyjają tworzeniu się rosy i mgieł oraz powodują ogromny wzrost wilgotności powietrza i ściółki leśnej. Tym samym obniżają zagrożenie pożarowe w lasach.

Zahamowanie odpływu wody pochodzącej z opadów pozwoli nie tylko chronić jej zasoby w sensie ilościowym, lecz także jakościowym: woda w naturalny sposób jest natleniana i oczyszczana przez roślinność porastającą leśne strumienie i zbiorniki.

Dobrze nawodnione lasy i mokradła są ostoją różnorodności biologicznej. Tereny położone wokół zbiorników wodnych oraz obszary podmokłe stanowią przyjazne środowisko do rozwoju rzadkich gatunków zwierząt i roślin, wzbogacając nasze otoczenie przyrodnicze.

 

Woda w lesie (i nie tylko) cieszy oczy. Małe oczka wodne i większe zbiorniki, kaskadowe lub o nieregularnych kształtach, urozmaicają monotonne niekiedy leśne krajobrazy i nierzadko stają się lokalną atrakcją turystyczną.

Inwestycję sfinansowano w 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pozostałe środki pochodziły z Lasów Państwowych. Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych poprzez działania ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

 


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko