polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Narada gospodarcza na terenie szkółki leśnej

W dniu 1 czerwca br. na terenie szkółki leśnej Jelenia Góra koło Okartowa odbyła się terenowa narada gospodarcza. W nardzie uczestniczyli pracownicy Nadleśnictwa Giżycko oraz zaproszeni goście: poseł na Sejm Jerzy Gosiewski, przedstawiciele lokalnych Zakładów Usług Leśnych oraz przemysłu drzewnego.

Podczas narady miało miejsce krótka wizyta i spotkanie z posłem Jerzym Gosiewskim, który przybliżył zebranym aspekty jego sejmowej aktywności w odniesieniu do leśnictwa. Poseł dostrzegł wyjątkowo starnanne utrzymanie szkółki.

Produkcja własna szkółki leśnej Jelenia Góra około Okartowa w roku bieżącym pokryła w 83% zapotrzebowanie nadleśnictwa na sadzonki, które wynosiło ponad milion trzysta tysięcy sadzonek. Podczas narady omówiono efekty współpracy z Zakładami Usług Leśnych, według których współpraca z nadleśnictwem układa się wzorowo. Ważnym punktem narady było omówienie bieżącej sytuacji na rynku drzewnym oraz trendów w tej dziedzinie na najbliższe miesiące.


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko