polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat

W dniu 24.08.2021 r. w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko odbyło się spotkanie stron: samorządowej i społecznej z przedstawicielami Nadleśnictwa Giżycko.

Przedstawicielami strony samorządowej byli: Wójt Gminy Giżycko Pan Marek Jasudowicz, Starosta Giżycki Pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski oraz przedstawiciel Fundacji Las Naturalny Pan Adrian Grzegorz. Z strony nadleśnictwa w spotkaniu uczestniczyli: nadleśniczy Pan Krzysztof Dąbkowski, Zastępca Nadleśniczego Pan Krzysztof Miszkiel, Inżynier Nadzoru Pan Robert Kaśkiewicz.

Po części spotkania w siedzibie nadleśnictwa, odbył się wyjazd w teren uroczyska Las Miejski. Głównym celem był wspólny przegląd drzewostanów pod względem zaistniałej gradacji kornika modrzewiowca. W wyniku przeglądu przykładowych miejsc uczestnicy spotkania jednoznacznie potwierdzili ślady szkodnika kornika modrzewiowca i tym samym zasadność usuwania drzew.

W związku z powyższym strona społeczna zobowiązała się do zamieszczenia sprostowania informacji zamieszczonej na portalu społecznościowym Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka,  jakoby doszło do nieuzasadnionego usunięcia drzew niezasiedlonych przez kornika, cyt. „Trzy drzewa (jeszcze nie wycięte) nie mają żadnych oznak obecności kornika i wyschły z powodu obniżenia wód gruntowych”.

Źródło: https://www.facebook.com/NaszLasMiejskiGizycko/


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko