polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat

Informacja dotycząca prawa przechodzenia przez nieruchomości pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych.

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z treścią art.  32 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2017 r. prawo wodne, każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej (powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb). Nadto, art. 233 ust. 2 w.w. ustawy, nakazuje właścicielowi nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem, zapewnić dostęp do wód w sposób umożliwiający to korzystanie, a art. 232 ust. 1 w.w. ustawy zakazuje właścicielowi uniemożliwianie przechodzenia przez nieruchomości przyległe do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.

Mając na względzie powyższe, każdy na prawo do przechodzenia przez nieruchomości pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko, również grunty wydzierżawione innym podmiotom, przyległe do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości do 1,5 m od linii brzegu.


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko