polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat

Komunikat Nadleśnictwa Giżycko, dotyczący spotkania w sprawie omówienia interpretacji FSC w odniesieniu do uroczyska Las Miejski w Gajewie.

W dniu 17 listopada 2020 r. na stronie internetowej: https://pl.fsc.org/pl/aktualnosci/id/139
FSC opublikowało interpretację dotyczącą wyznaczania HCVF 6,  w uroczysku  Las Miejski w Gajewie.

Po zapoznaniu się z oczekiwaną informacją, z inicjatywy Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko, w dniu 24 listopada 2020 r., w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko odbyło się spotkanie, poprzedzone zaproszeniem skierowanym do Wójta Gminy Giżycko – (zaproszenie w załączeniu).

W spotkaniu uczestniczyli:

  • strona wnioskująca o ustanowienie obszaru HCVF6: Wójt Gminy Giżycko Pan Marek Jasudowicz,
  • strona społeczna: Pan Piotr Kwiatkowski – zaproszony przez Wójta Gminy Giżycko,
  • przedstawiciele Lasów Państwowych: Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko Krzysztof Dąbkowski oraz Pan dr inż. Adam Kwiatkowski – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

W trakcie spotkania przedyskutowano kwestię uznania obszaru uroczyska Las Miejski za las o kategorii HCVF6, w kontekście opinii FSC z 16 listopada 2020 roku. W opinii tej FSC wskazało, że kluczowym elementem procesu tworzenia kategorii HCVF6 jest wniosek gminy. Jak wynika z interpretacji FSC, wniosek taki powinien wskazywać obszary wraz z uzasadnieniem ich krytycznych wartości dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności. Jak zaznaczono w stanowisku FSC, walory rekreacyjno- turystyczne nie są wystarczające do uznania za las kategorii HCVF6.

Uczestnicy spotkania, zgodnie postanowili, że o ustaleniach poinformują opinię publiczną za pośrednictwem strony internetowej Nadleśnictwa Giżycko, po uprzednim porozumieniu co do treści przekazu.

W nadesłanej do Nadleśnictwa Giżycko, za pośrednictwem poczty elektronicznej, notatki Wójta Gminy Giżycko ze spotkania widnieją zapisy:

Cytat 1: „Na spotkaniu strona społeczno-samorządowa przedstawiła swoje pisemne stanowisko w sprawie Interpretacji FSC. Zdaniem strony samorządowo-społecznej, Interpretacja FSC w pełni potwierdza zasadność wniosku Wójta Gminy Giżycko o nadanie statusu HCVF-6 całemu Lasowi Miejskiemu”.

Cytat 2: „Ustalono, że Wójt Gminy Giżycko przygotuje korektę wniosku wraz z uzasadnieniem o ustanowienie lasu HCVF6 w Lesie Miejskim w celu wskazania obszarów o kluczowych wartościach dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności. Do wniosku zostanie załączona opinia dr Roberta Kempy”.

Nadleśnictwo Giżycko w oparciu o stanowisko FSC, dotychczasowe ustalenia i po otrzymaniu od Wójta Gminy Giżycko zapowiedzianej korekty wniosku, a przede wszystkim z uwzględnieniem najpilniejszych oczekiwań lokalnego społeczeństwa opracuje i przedstawi wraz z uzasadnieniem propozycję uznania za kategorię HCVF6 obszarów na terenie Nadleśnictwa Giżycko w uroczysku Las Miejski.

                                                                                                                 Krzysztof Dąbkowski


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko