polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat

Gajewo, dnia 20.07.2023 r.

Zn.spr.: ZG.7610.19.2023

KOMUNIKAT


Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2022r, poz.672), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Informujemy, iż w wyniku monitoringu drzewostanów Leśnictwa Zielony Dwór, w oddziałach nr: 11, 13, 14, 15, 17, 18 stwierdzono, występowanie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza, których usunięcie jest niezbędne w celu zapobiegania rozprzestrzenienia się szkodnika. Prace związane z usuwaniem drzew, Nadleśnictwo Giżycko planuje rozpocząć w dniu 21.07.2023r. i będą one kontynuowane do czasu usunięcia zagrożeń. O zakończeniu prac poinformujemy w kolejnym komunikacie.


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko