polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Komentarz Nadleśnictwa Giżycko w odniesieniu do treści informacji dostępnej na portalu społecznościowym: Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka, pod nazwą artykułu:

Zimowa Bitwa o Las Miejski - manewr oskrzydlający Nadleśnictwa Giżycko.

Informacje z dnia 12 listopada 2019 r. Fundacji Las Naturalny w odniesieniu do występowania na terenie  „Lasu Miejskiego” chronionych gatunków ptaków (sóweczki i muchołówki) po weryfikacji wskazań przez leśników nie uzyskały potwierdzenia.

Informacja z dnia 12 listopada 2019 r. przekazana tym samym pismem, a dotycząca występowania na terenie „Lasu Miejskiego” w oddziale 21 pododdziale c chronionego gatunku mchu - gładysza paprociowatego, też w wyniku weryfikacji przez leśników nie uzyskała potwierdzenia.

W dniu 9 grudnia 2019 r. przedstawiciele Fundacji Las Naturalny, nie przekazali ponownej informacji, potwierdzającej występowanie chronionego gatunku mchu we wcześniej wskazanej lokalizacji, czyli w oddziale 21 pododdziale c,  lecz wskazali zupełnie nowe drzewo z gładyszem paprociowatym, w oddziale 21 pododdziale d, rosnące w obszarze planowanej inscenizacji Bitwy Zimowej na Mazurach.


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko