polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Bitwa zimowa w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka a konieczność ochrony środowiska zgłoszona przez organizacje pozarządowe

Zorganizowanie inscenizacji „Bitwy zimowej” w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka wymaga pilnej weryfikacji występowania zgłoszonych przez fundację Natural Forest Fundation 3 gatunków chronionych.

12 listopada 2019 roku fundacja Natural Forest Fundation przedłożyła informację o środowisku, w której wskazane zostało występowanie 3 gatunków chronionych: sóweczki zwyczajnej, gładysza paprociowatego i muchołówki małej w uroczysku Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka. To gatunki, które wymagają właściwej ochrony.

Otrzymaliśmy pisemne zgłoszenie informacji o środowisku, które wskazuje 3 gatunki chronione. Zgodnie z prawem i obowiązującymi nas procedurami sprawdzamy zgłoszenie. W tym celu przeprowadzane są wizje terenowe, podczas których obserwowane są lokalizacje wskazane przez fundację i tereny sąsiadujące. Z uwagi na porę roku obserwacje będą prowadzone nawet do końca przyszłego roku.– tłumaczy Krzysztof Dąbkowski nadleśniczy z Nadleśnictwa Giżycko. Nie możemy zlekceważyć informacji o środowisku. Sprawie nadaliśmy formalny pilny bieg – dodaje Dąbkowski.

Co dalej z inscenizacją „Bitwy zimowej”?

Wydarzenie jest bardzo ważne dla lokalnej społeczności. Nie możemy czekać na zakończenie prac, które mają potwierdzić lub wykluczyć występowanie gatunków. Trwają intensywne weryfikacje wskazań fundacji przez leśników.  – przedstawia Krzysztof Dąbkowski. Trwają konsultacje z RDOŚ w Olsztynie w celu wypracowania najlepszego rozwiązania pozwalającego na organizację imprezy, a jednocześnie zabezpieczenia chronionego gatunku.

 

W wydaniu Gazety Giżyckiej z dnia 5.12.2019 r. opublikowano artykuł o zaobserwowanych gatunkach chronionych na terenie uroczyska Las Miejski. Zapraszamy z zapoznania się z jego treścią.