polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Piknik historyczny Bitwa Zimowa na Mazurach 2020

Pół roku po bohaterskiej obronie twierdzy „Boyen” i wielkim zwycięstwie pod Tannenbergiem, Mazury ponownie miały się znaleźć w epicentrum najważniejszych rozstrzygnięć I wojny światowej.

7 luty 1915 r.
Tereny Wielkich Jezior Mazurskich

W okresie poprzedzającym II bitwę nad jeziorami mazurskimi, zwaną też bitwą zimową, front Giżyckiej Pozycji Polowej wraz z twierdzą "Boyen" obsadzony był przez 33 i 70 Brygadę Landwehry, wzmocnione 33 Pułkiem Fizylierów „Graf Roon“ oraz 45 Pułkiem Piechoty ze składu 4 Brygady Piechoty. Całością sił dowodził gen. Robert Kosch, dowódca I Korpusu Armijnego.

Naprzeciwko Giżycka pozycje zajmował rosyjski XXVI Korpus (84 i 64 rezerwowe dywizje piechoty) dowodzony przez gen. A. Gerngrossa. Na południe od niego na linii jezior pomiędzy Giżyckiem, a Mikołajkami znajdował się III Korpus Syberyjski (7 i 8 syberyjskie dywizje piechoty).

Celem planu gen. Hindenburga było uprzedzenie planowanej ofensywy rosyjskiej w Prusach Wschodnich, okrążenie i rozbicie rosyjskiej 10 Armii gen. Thadeusa von Siversa i wyjście na głębokie tyły wojsk rosyjskich skoncentrowanych w Królestwie Polskim, ich odcięcie od reszty sił rosyjskich i zniszczenie we współdziałaniu z ofensywą austro-węgierską z linii Karpat. Ofensywa niemiecka rozpoczęła się 7 lutego 1915 r. Po trzech dniach do ataku ruszyła sformowana pod Giżyckiem 11 Dywizja Landwehry gen. Rudolf von Freudenberga. Szybkie tempo wycofywania się wojsk rosyjskich sprawiło, iż atak 11 Dywizji trafił w próżnię. Ostatecznie stronie niemieckiej udało się rozbić w Puszczy Augustowskiej jedynie XX Korpus rosyjski. Z końcem lutego 1915 r. Mazury zostały oswobodzone spod częściowej okupacji rosyjskiej.

Wydarzenia te przypomnieliśmy podczas IV. edycji "bitwy zimowej".

 

Rozejm bożonarodzeniowy 1914 r.
Front zachodni w czasie I wojny światowej

Rozejm bożonarodzeniowy – wydarzenia, do jakich doszło na froncie zachodnim w czasie I wojny światowej w dniach Bożego Narodzenia 1914 pod flamandzkim Ypres, między oddziałami alianckimi i niemieckimi. Było to jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń, do jakich doszło na frontach XX-wiecznych wojen. W czasie świąt Bożego Narodzenia żołnierze alianccy i niemieccy wymienili się się podarunkami, zjedli razem kolację, śpiewali kolędy i rozegrali mecz futbolowy.


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko