polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Akcja „Drzewko za makulaturę i szkło”

Akcję organizuje Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Giżycku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. oraz Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Giżycko.

Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie mieszkańców oraz placówek oświatowych do zbiórki surowców wtórnych i segregacji odpadów, jak również zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania czystości lasów i zieleni miejskiej.

W Akcji mogą wziąć udział osoby indywidualne, placówki oświatowe, samorządy i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe z terenu powiatu giżyckiego, piskiego, mrągowskiego, Miasta i Gminy Węgorzewo.

Aby wziąć udział w Akcji należy zebrać makulaturę  i/ lub butelki szklane ( białe, kolorowe, bezzwrotne), przekazać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajdującego się w: Spytkowie, Orzyszu, Giżycku, Węgorzewie i Rynie w godzinach ich funkcjonowania dostępnych na stronie http://zuokspytkowo.pl/index.php/pszok
Na pokwitowaniu wystawianym przez PSZOK musi widnieć: data nieodpłatnego oddania makulatury i/lub butelek szklanych, imię i nazwisko uczestnika (lub nazwa placówki oświatowej/ stowarzyszenia/ sołectwa) oraz ilość oddanej makulatury podanej w kg lub ilości butelek szklanych podanych w sztukach.

Akcja trwa od 1 lipca do 20 września 2022 r. Oznacza to, że przekazanie makulatury i / lub szkła,  w tym terminie będzie premiowane sadzonkami drzew i krzewów.

Za każde oddane 20 kg makulatury  lub 20 sztuk szklanych butelek przysługuje jedna sadzonka drzewa, krzewu, byliny lub ziół wieloletnich. Uczestnicy indywidualni mogą otrzymać maksymalnie 5 sadzonek (oddając 100 kg makulatury lub 100 sztuk butelek ) a placówki oświatowe, organizacje pozarządowe oraz sołectwa do 10 sadzonek ( za 200 kg makulatury lub 200 sztuk szklanych butelek).  

Przekazanie sadzonek odbędzie się w Giżycku, podczas akcji „Czyste Lasy” – 24.09.2022 r.

Dostępne sadzonki takie jak:

  • Byliny i zioła:  tawuła, jeżówka, szałwia omszona, rozchodnik, wrzos, lawenda,
  • Drzewka owocowe: jabłoń, grusza, śliwa - szczególnie odmiany popularne dawniej, a obecnie zapomniane
  • Drzewa i krzewy iglaste: sosna, świerk, żywotnik, cyprysik, jałowiec, tuja.


Organizator informuje, że różnorodność wymienionych powyżej sadzonek może się różnić w zależności od dostępności u dostawcy. Rośliny będzie można odebrać wyłącznie po okazaniu oryginału pokwitowania wystawionego przez punkt zbiórki surowców wtórnych. Sadzonki może odebrać inna osoba w imieniu uczestnika Akcji, na podstawie okazanego pokwitowania z punktu surowców wtórnych. Terminy oraz miejsca przekazania sadzonek zostaną opublikowane w późniejszym czasie na stronie internetowej Fundacji www.jeziora.com.pl w zakładce Aktualności.

 


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko