polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

17.04.2018 - Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na dostawę torfu kwaśnego w ilości ok. 652 m3 wraz dowozem i rozładunkiem do szkółki gospodarczej Jelenia Góra.

Gajewo, dnia 17 kwietnia 2018 roku

Znak sprawy: SA.2300.4.2018.MWe

Zaproszenie do składania ofert

Nadleśnictwo Giżycko niniejszym zaprasza wszystkich chętnych do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym poza wymogami ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 rok, poz. 1579 ze zm.) pod nazwą: Dostawa torfu kwaśnego w ilości ok. 652 m3 wraz dowozem i rozładunkiem do szkółki gospodarczej Jelenia Góra.

Szczegółowy obowiązki Wykonawcy określone zostały we wzorze umowy a ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do zaproszenia.

Jedynym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana przez Wykonawcę cena wykonania zamówienia.

Termin składania ofert ustala się na dzień 23 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00.

Ofertę można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając na adres e-mailowy nadleśnictwa.

 


Gajewo, dnia 24 kwietnia 2018 roku

Znak sprawy: SA.2300.4.2018.MWe

Informacja o unieważnieniu postępowania

Nadleśnictwo Giżycko informuje o unieważnieniu postepowania prowadzonego poza wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 rok, poz. 1579 zez m.) pod nazwą: „Dostawa torfu kwaśnego w ilości ok. 652 m3 wraz z dowozem i rozładunkiem do szkółki gospodarczej Jelenia Góra”.

Jedyna złożona oferta przewyższa kwotę jaką nadleśnictwo przeznaczyło na wykonanie przedmiotowego zamówienia.


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko