polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

„Bitwa zimowa na Mazurach” odbędzie się w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka

Eksperci z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie na wniosek Nadleśnictwa Giżycko wskazali na brak przeciwskazań do zorganizowania inscenizacji bitwy w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka.

12 listopada 2019 roku fundacja Natural Forest Fundation przedłożyła informację o środowisku, w której wskazane zostało występowanie 3 gatunków chronionych: sóweczki zwyczajnej, gładysza paprociowatego i muchołówki małej w uroczysku Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka. Przedłożona informacja wymaga weryfikacji w terenie, która prowadzona jest przez leśników oraz konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Otrzymaliśmy pisemne zgłoszenie informacji o środowisku na kilka tygodni przed ropzoczęciem prac organizacyjnych związanych z wydarzeniem, które mogło pokrzyżować plany organizatorów i wpłynąć na decyzję o odwołaniu bitwy, ponieważ każdą taką informację zobowiązani jesteśmy zweryfikować w terenie – tłumaczy Krzysztof Dąbkowski nadleśniczy z Nadleśnictwa Giżycko. Mając na uwadze wartość wydarzenia jakim jest „Bitwa zimowa na Mazurach” włączyliśmy się aktywnie w tę sprawę i skierowaliśmy stosowną korespondencję do RDOŚ w Olsztynie z prośbą o pilne jej rozpatrzenie – dodaje Dąbkowski.

Inscenizacja „Bitwy zimowej” odbędzie się zgodnie z planem

Informacje o występowaniu gatunków chronionych są zawsze weryfikowane przez leśników. W tym celu przeprowadzane są wizje terenowe, podczas których obserwowane są lokalizacje wskazane przez fundację Natural Forest Fundation i tereny sąsiadujące. Z uwagi na porę roku obserwacje prowadzone będą nawet do końca przyszłego roku. Z trzech zgłoszonych gatunków kluczowy dla decyzji o udostępnieniu lasu był gładysz paprociowaty, który porasta drzewa, które wykorzystywane są aktywnie przez inscenizatorów podczas inscenizacji.

Wydarzenie jest bardzo ważne dla lokalnej społeczności. Nie mogliśmy czekać na podjęcie formalności przez Urząd Gminy, a tym bardziej na zakończenie prac, które mają potwierdzić lub wykluczyć występowanie gatunków chronionych – przedstawia Krzysztof Dąbkowski. Wsparliśmy organizatorów „Bitwy zimowej na Mazurach” w uzyskaniu niezbędnych dokumentów potrzebnych do wydania decyzji o udostępnieniu lasu – opisuje nadleśniczy z Nadleśnictwa Giżycko.

Eksperci z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie wskazali na brak przeciwskazań do zorganizowania inscenizacji bitwy w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka. Teraz gdy mamy pewność, że wydarzenie nie wpływa negatywnie na środowisko zgodziliśmy się na udostępnienie lasu – tłumaczy nadleśniczy Dąbkowski.

Pozytywna decyzja o udostępnieniu lasu została przekazana do organizatorów w dniu 9 grudnia br. Inscenizacja „Bitwy zimowej” została zaplanowana na luty 2020 roku. Jest to jedyna impreza zimowa tego typu w Polsce, przedstawiająca inscenizację działań wojennych z okresu I wojny światowej. Organizatorami wydarzenia są Urząd Gminy Giżycko, Starostwo Powiatowe w Giżycku, Urząd Miasta Giżycko, 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana, Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, Giżyckie Centrum Kultury, Nadleśnictwo Giżycko. W tegoroczną edycję zamierza włączyć się Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.