Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat

Nadleśnictwo Giżycko prowadzi gospodarkę leśną zgodną z zasadami PEFC.

PEFC jest skrótem angielskiej nazwy międzynarodowej organizacji pozarządowej Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes. Została ona utworzona, by wspierać zasady zrównoważonej gospodarki leśnej. Jej celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. W związku z tym ta certyfikacja jest prowadzona według standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC.

Certyfikat PEFC strona 1.

Certyfikat PEFC strona 2.

Certyfikat PEFC strona 3.

28 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Białymstoku, w tym także Nadleśnictwo Giżycko, z dniem 14.11.2023 r. zostało objęte certyfikatem PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1. Przyznany dokument potwierdza, że na terenie objetych certyfikacją nadleśnictw należących do RDLP w Białymstoku prowadzona jest trwale zrównoważona, proekologiczna gospodarka leśna spełniająca podstawy do przejścia procedury certyfikacyjnej, którymi są następujące kryteria:

  • Kryterium I - Utrzymanie, odpowiednie wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych i ich udział w globalnym bilansie węgla;
  • Kryterium II - Zachowanie i wzmocnienie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych;
  • Kryterium III - Utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów;
  • Kryterium IV - Zachowanie, ochrona o odpowiednie wzbogacenie leśnej różnorodności biologicznej;
  • Kryterium V - Utrzymanie i rozszerzenie ochronnych funkcji lasów zwłaszcza funkcji glebo- i wodochronnych;
  • Kryterium VI - Utrzymanie i rozwój innych społeczno-ekonomicznych funkcji lasów.

Przyznanie certyfikatu potwierdza, że lasy są zarządzane poprawnie na każdym etapie – od wysiania nasion w szkółkach, poprzez zabiegi hodowlane i ochronne, do wycinki i sprzedaży drewna. Certyfikacja gospodarki leśnej jest dla Lasów Państwowych korzystna, ponieważ na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na surowiec certyfikowany – poszukuje go wielu renomowanych producentów wyrobów z drewna.