Wydawca treści Wydawca treści

Góra zamkowa

Góra Zamkowa - pozostałość dawnego grodziska uważana jest obecnie za jeden z najbardziej "widowiskowych" obiektów staropruskich na Mazurach.

W okolicach Jeziorka, wsi w gminie Ryn, niespełna kilometr na południowy-wschód od zabudowań gospodarskich znajduje się Góra Zamkowa będąca pozostałością grodziska z okresu wczesnej epoki żelaza (ok. 750 r. p.n.e.) zamieszkała aż do okresu wczesnego średniowiecza. Góra jest tworem sztucznym, usypana na naturalnym wzniesieniu morenowym i  wznosi się na wysokość 193 metry n.p.m. Wokół góry usypano wały ziemne o wysokości ok. 25 metrów otaczające wybrzuszony majdan o rozmiarach 70 na 40 metrów. 
Poniżej wzniesienia, które służyło jako miejsce obronne znajdowało się rozległe osiedle, które dokładnie badali archeolodzy niemieccy i polscy.

Góra zamkowa.

Źródło: Mazur. Słownik stronniczy, ilustrowany, pod redakcją Waldemara Mierzwy, Wydawnictwo RETMAN, BAOBAB, wyd. 2008.