polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga: trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lasach!

W dniu 24 kwietnia 2020 r. na terenie całej Białostockiej Dyrekcji lasów Państwowych prognozowany jest trzeci stopień zagrożenia pożarowego lasów – zagrożenie duże. Trzeci stopień - co to znaczy?

Stopień zagrożenia pożarowego lasów jest to poziom prawdopodobieństwa zaistnienia pożaru w danym dniu, w zależności od dynamicznych zmian pogodowych i wilgotności ściółki. Im bardziej rośnie wartość temperatury powietrza, a jego wilgotność maleje, im dłużej nie występują opady, tym większe jest zagrożenie pożarowe.

Ryc. Prognozowane zagrożenie pożarowe dla RDLP Białystok w dniu 24.04.2020 r.

Określanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu wykonywane jest przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w 60 strefach prognostycznych (nie obejmujących obszarów górskich) z wykorzystaniem własnej, zautomatyzowanej sieci meteorologicznych punktów pomiarowych (MPP). Sieć ta obejmuje prognostyczne i pomocnicze punkty pomiarowe, usytuowane na terenach leśnych. Na terenie RDLP w Białymstoku działa 13 automatycznych meteorologicznych punktów pomiarowych, obsługujących 6 stref prognostycznych.

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci meteorologicznych punktów pomiarowych oraz sprawnego przekazywania danych stworzony został system informatyczny do zbierania, weryfikowania, prezentowania i archiwizowania danych pomiarowych. Instytut Badawczy Leśnictwa nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie sieci MPP, opracowuje codzienne mapy zagrożenia pożarowego lasu w Polsce i odpowiednie komunikaty.

Minister Środowiska w Rozporządzeniu z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów określił następujące stopnie zagrożenia pożarowego lasów:

 0. stopień zagrożenia pożarowego — brak zagrożenia;

 1. stopień zagrożenia pożarowego — małe zagrożenie;

 2. stopień zagrożenia pożarowego — średnie zagrożenie;

 3. stopień zagrożenia pożarowego — duże zagrożenie.

Stopień zagrożenia pożarowego lasów, oznacza się na podstawie pomiarów:

  1. wilgotności ściółki w drzewostanie sosnowym III klasy wieku, rosnącym na siedlisku boru świeżego lub boru mieszanego świeżego;
  2. temperatury powietrza mierzonej na wysokości 0,5 m od powierzchni zadarnionej przy ścianie drzewostanu;
  3.  wilgotności względnej powietrza mierzonej na wysokości 0,5 m od powierzchni zadarnionej przy ścianie drzewostanu;
  4. sumy opadu atmosferycznego z ostatnich 24 godzin.

Czy zagrożenie pożarowe prognozowane w najbliższych dniach na podstawie danych otrzymanych ze stacji pomiarowych jest naprawdę duże?

Fot. Meteorologiczny punkt pomiarowy w Nadleśnictwie Giżycko.

Od 2008 roku na terenie Nadleśnictwa Giżycko działa automatyczny meteorologiczny punkt pomiarowy (pomocniczy). Punkt ten w roku 2017 został zmodernizowany. Nowy punkt uruchomiono w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”.

Jednym z czynników wpływających na stopień zagrożenia pożarowego lasów są opady atmosferyczne. Z danych otrzymanych z punktu pomiarowego z Nadleśnictwa Giżycko wynika, iż w okresie od 1 do 22 kwietnia br. było 6 dni podczas których wystąpiły opady deszczu. Wydawałoby się, że to całkiem sporo. Niestety spadło w tym okresie tylko 4,88 mm wody. Jeden milimetr opadu odpowiada 1 litrowi wody rozlanemu na powierzchni 1m2, czyli spadło prawie 5 litrów na 1 m2. Mimo, iż kwiecień się nie skończył zaobserwowany opad jest stanowczo za mały. Statystycznie według danych ze stacji meteorologicznych w Kętrzynie, Mikołajkach i Olsztynie z lat 2010-2014/15 w miesiącu kwietniu suma opadów kształtowała się w przedziale od 40 do 44 mm. Wynika z tego, że zamiast 40 litrów na 1 m2 spadło dotychczas tylko 5!