Wydawca treści Wydawca treści

Zapobiegać, przeciwdziałać, ograniczać - projekt ochrony przeciwpożarowej lasów

Polskie lasy są dość mocno narażone na pożary - pod tym względem plasujemy się w europejskiej czołówce.

Na szczęście kluczowy wskaźnik, czyli powierzchnia lasu objęta pożarem, nie zwiększa się drastycznie z roku na rok - i to pomimo zmian klimatu, które mają duży wpływ na wzrost zagrożenia pożarowego. Duża w tym zasługa sprawnego systemu wykrywania i lokalizowania pożarów w Lasach Państwowych oraz niewidocznej na co dzień pracy setek, a nawet tysięcy osób. Dzięki nim pożary polskich lasów nie trafiają na pierwsze strony gazet.

Rozwijamy i doposażamy system ochrony ppoż. w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".
W jaki sposób leśnicy chronią lasy przed ogniem i w co inwestują? - o tym dowiecie się z naszego filmu.


Meteorologiczny Punkt Prognostyczny

W grudniu 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Giżycko uruchomiono automatyczny meteorologiczny punkt prognostyczny.

Inwestycje zrealizowano w ramach projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”.

Klimat na Ziemi się zmienia. Niektórym zmianom możemy przeciwdziałać, do innych musimy się przystosować. Ta prawidłowość dotyczy również lasów. W procesie adaptacji do zmian klimatu niezwykle istotne jest to, w jaki sposób chronimy lasy przed pożarami, które są jednymi z poważniejszych konsekwencji globalnego ocieplenia.

Zagrożenie pożarowe lasów w Polsce należy do najwyższych w Europie. Warunki klimatyczne kształtują warunki pogodowe, które zwiększają czynniki ryzyka powstania pożaru, takie jak temperatura czy wilgotność. Każdego dnia leśnicy monitorują tereny leśne na obszarze blisko 70 tyś. km2 oraz podejmują wiele działań służących wzmocnieniu ochrony przeciwpożarowej lasów. Ochrona ta wymaga długofalowego planowania i wielu starań, a nade wszystko czujności i szybkiego reagowania w przypadku pojawienia się ognia.

Cel projektu: Zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a także zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i zwiększenie powierzchni objętej systemami wczesnego ostrzegania.

Zadanie: Dostawa wraz z montażem automatycznego meteorologicznego punktu pomiarowego (MPP) do Nadleśnictwie Giżycko – jednostki nadzorowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku.

Pełna nazwa projektu:

Zadanie realizowano w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”, nr POIS.02.01.00-00-0007/16-00, II Oś priorytetowa ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Dofinansowanie zostało przeznaczone na: budowę stacji meteorologicznej.

Data oddania do użytku: 31.12.2017 r.

Lokalizacja inwestycji: Nadleśnictwo Giżycko, województwo warmińsko-mazurskie, powiat  giżycki, gmina  Giżycko, obręb ewidencyjny Gajewo, nr ewidencyjny działki 306/5.

Współrzędne geograficzne:  21o47'38.492" E, 54o03'14.012" N, na wysokości 179 m n.p.m.

Oddana do użytku w grudniu 2017 r. stacja meteorologiczna zapewnia całoroczną i całodobową pracę w warunkach północno-wschodniej Polski, w zakresie temperatur zewnętrznych  od - 40 °C  do +50 °C.

Stacja meteorologiczna składa się z czujników o następujących parametrach:

 1. wilgotności względnej powietrza:
 • pomiar na wysokości: 0,50 m i 2,00 m,
 • zakres pomiarów: od 0 do 100% RH,
 • dokładność pomiaru: 2% w zakresie 0-90% oraz 3% w zakresie 91-100%,
 • dokładność odczytu: 1%,
 1. temperatury powietrza:
 • pomiar na wysokości: 0,05 m, 0,50 m i 2,00 m,
 • zakres pomiarów: (minus) 40  -  (plus) 50°C,
 • dokładność pomiaru i odczytu: 0,1°C w zakresie  od -10°C do 10°C oraz 1% w pozostałej części zakresu pomiarowego,
 1. wysokość opadu atmosferycznego:
 • zakres pomiarów: 0-5 mm/minutę,
 • dokładność pomiaru i odczytu: 0,1 mm,
 1. prędkości wiatru na wysokości koron otaczających drzew:
 • wysokości montażu wiatromierza: 15 m,
 • zakres pomiarów: 1,0 - 40 m/s,
 • dokładność pomiaru i odczytu: 0,5 m/s,
 1. kierunku wiatru na wysokości koron otaczających drzew:
 • wysokości montażu wiatromierza: 15 m,
 • zakres pomiarowy: 0° - 360°,
 • dokładność pomiaru i odczytu: 11,25°,
 1. temperatury gruntu na głębokości 0,05 m, 0,10 m, 0,20 m i 0,50 m:
 • zakres pomiarów: (minus) 40  -  (plus) 50°C,
 • dokładność pomiaru i odczytu: 0,1°C w zakresie  od -10°C do 10°C oraz 1% w pozostałej części zakresu pomiarowego,
 1. promieniowania słonecznego (padającego):
 • zakres pomiarów: 0 - 1500 W/m2,
 • dokładność pomiarów: 5%.

Przesyłanie danych pomiarowych ze stacji meteorologicznej odbywa się w czasie rzeczywistym z zachowaniem 10 minutowego okresu pomiarowego z wykorzystaniem technologii GPRS do centrum informatcznego, gdzie wraz z danymi przesłanymi z innych stacji zostają przetworzone. Wynikiem obliczeń jest aktualny stopień zagrożenia pożarowego. Wytyczne do obliczeń zawarto w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczgółowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów.

AKTUALNY STOPIEŃ ZAGROŻENIA POŻAROWEGO LASU
obowiązujący dla Nadleśnictwa Giżycko można sprawdzić klikając na: <<link>>.

 

 


 

Projekty i fundusze unijne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne