Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Giżycko
Nadleśnictwo Giżycko
+48 87 429 98 65
+48 87 429 98 63

Gajewo, ul. Dworska 12                  Adres skrzynki podawczej ePUAP:
11-500 Giżycko                                  /pgl_lp_0111/SkrytkaESP

Nadleśniczy
Krzysztof Dąbkowski
+48 87 429 98 65
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Miszkiel
+48 87 429 98 50
Główny Księgowy
Halina Chojnowska
+48 87 429 98 56
Sekretarz Nadleśnictwa
Konrad Kamiński
+48 87 429 98 61
Inżynier Nadzoru
Robert Kaśkiewicz
+48 87 429 98 65
Inżynier Nadzoru
Marek Oczkoś
+48 87 429 98 65

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny

PAD - Alarmuj w razie pożaru lasu!
Nadleśnictwo
Tel.: +48 87 429 98 65
Straż pożarna
Tel.: 998

Stanowisko ds. Pracowniczych

Magdalena Orłowska
Starszy specjalista ds. pracowniczych.
Tel.: +48 87 429 98 62

Administrator Systemu Informatycznego

Sławomir Kowalczyk
Administrator systemu informatycznego.
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 72

Posterunek Straży Leśnej

Patryk Czyż
Starszy strażnik leśny p. f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej.
Tel.: +48 87 429 98 59, +48 531 505 936
Marcin Maciejewski
Strażnik Leśny
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 75, +48 516 067 674

Dział Gospodarki Leśnej

Ryszard Foltyn
Starszy specjalista SL ds. handlu.
Tel.: +48 87 429 98 54
Rozalia Sawicka
Starszy specjalista ds. gospodarki drewnem.
Tel.: +48 87 429 98 55
dr inż. Wiktor Ilwicki
Starszy specjalista SL ds. zagospodarownia lasu.
Tel.: +48 87 429 98 67
Stanisław Stelmasiewicz
Starszy specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji leśnej.
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 73
Krzysztof Sawicki
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania.
Tel.: +48 87 429 98 66
Marcin Janiuk
Starszy specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: +48 429 98 52
Marek Pawliczuk
Specjalista ds. ochrony przyrody i certyfikacji.
Tel.: +48 87 429 98 58
Wojciech Nowosielski
Instruktor techniczny.
Tel.: +48 87 429 98 53
Magdalena Brykalska
Instruktor techniczny
Tel.: +48 87 429 98 52

Dział Finansowo-Księgowy

Monika Werkowska
Starsza księgowa.
Tel.: +48 87 429 98 68
Lucyna Kowalczyk
Starsza księgowa.
Tel.: +48 87 429 98 57
Żaneta Gamdzyk
Księgowa.
Tel.: +48 87 429 98 51

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Aneta Podgórna
Starszy specjalista ds. administracyjnych.
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 70
Marek Werkowski
Starszy specjalista ds. zamówień i dzierżaw.
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 77
Dorota Buczek
Starszy specjalista ds. administracyjnych.
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 70
Mateusz Meller
Referent ds. administracyjnych.
Tel.: +48 87 429 98 64
Wojciech Malitka
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: +48 87 429 98 64
Karolina Świerczyńska
Referent ds. administracyjnych
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 65