Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Giżycko
Nadleśnictwo Giżycko
+48 87 429 98 65
+48 87 429 98 63

Gajewo, ul. Dworska 12
11-500 Giżycko

Nadleśniczy
Krzysztof Dąbkowski
+48 87 429 98 65
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Miszkiel
+48 87 429 98 50
Główny księgowy
Halina Chojnowska
+48 87 429 98 56
Sekretarz
Konrad Kamiński
+48 87 429 98 61
Inżynier Nadzoru
Robert Kaśkiewicz
+48 87 429 98 58
Inżynier Nadzoru
Marek Oczkoś
+48 87 429 98 53

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny

PAD - Alarmuj w razie pożaru lasu!
Nadleśnictwo
Tel.: +48 87 429 98 65
Straż pożarna
Tel.: 998

Stanowisko ds. Pracowniczych

Magdalena Orłowska
Specjalista ds. pracowniczych.
Tel.: +48 87 429 98 62

Administrator Systemu Informatycznego

Sławomir Kowalczyk
Administrator systemu informatycznego.
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 72

Posterunek Straży Leśnej

Adrian Górski
Starszy strażnik leśny p.f. komendanta Posterunku Straży Leśnej.
Tel.: +48 87 429 98 59, +48 513 177 016
Marta Romatowska
Strażnik leśny.
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 75

Dział Gospodarki Leśnej

Ryszard Foltyn
Specjalista ds. handlu.
Tel.: +48 87 429 98 54
Rozalia Sawicka
Specjalista ds. gospodarki drewnem.
Tel.: +48 87 429 98 55
dr inż. Wiktor Ilwicki
Starszy specjalista ds. zagospodarownia lasu.
Tel.: +48 87 429 98 67
Stanisław Stelmasiewicz
Starszy specjalista ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji leśnej.
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 73
Daniel Chochulski
Specjalista ds. użytkowania lasu.
Tel.: +48 87 429 98 52
Krzysztof Sawicki
Specjalista ds. technicznych.
Tel.: +48 87 429 98 66

Dział Finansowo-Księgowy

Danuta Sznajderowicz
Specjalista ds. ekonomicznych.
Tel.: +48 87 429 98 68
Monika Werkowska
Księgowa.
Tel.: +48 87 429 98 57
Lucyna Kowalczyk
Księgowa.
Tel.: +48 87 429 98 51

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Aneta Podgórna
Specjalista ds. administracyjnych.
Tel.: +48 87 429 98 65
Marek Werkowski
Specjalista ds. zamówień i dzierżaw.
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 77
Dorota Buczek
Specjalista ds. administracyjnych.
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 70
Rafał Jakubiszyn
Specjalista ds. administracyjnych.
Tel.: +48 87 429 98 64