Komunikat Nadleśnictwa Giżycko z dnia 28.10.2022 r.

Przygotowane przez leśników, zgodnie z wcześniejszym zaproszeniem na dzień 27.10.2022 r. spotkanie było nagminnie zakłócane przez nielicznie przybyłą grupę osób. Przybyli aktywiści na sali konferencyjnej nadleśnictwa, rozstawili sprzęt do rejestracji dźwięku i obrazu oraz liczne transparenty, a następnie przerywali i zakłócali niemal każdą próbę wypowiedzi, zarówno leśnikom jak też innym osobom przybyłym na spotkanie.

Zachowanie aktywistów, wszystkim obecnym istotnie utrudniało i uniemożliwiało prowadzenie rozmów. Przedstawienie przez leśników obiektywnych informacji, danych i propozycji ewentualnego dalszego zagospodarowania uroczyska Las Miejski nie było możliwe.

Aktywiści, zakłócający spotkanie, a oczekujący zaniechania wycinek w uroczysku Las Miejski, podczas spotkania nie skorzystali z możliwości przygotowanego wyjazdu do lasu, w celu oceny jaki faktycznie jest stan lasu na gruncie. Celem terenowej części zapowiedzianego spotkania był między innymi pokaz wizualnie pięknego starego drzewa, bez zewnętrznych cech chorobowych, a które w środku jest niemal w całości opanowane przez zgniliznę i w każdej chwili zagrożone upadkiem.


Leśnicy konsekwentnie dystansują się od wszelkich rozprzestrzenianych przez grupę aktywistów informacji w odniesieniu do uroczyska Las Miejski.

Poniżej zwracamy uwagę, w jaki  sposób społeczeństwo może być wprowadzane w błąd.

Przykład:
Pytanie Pani dziennikarz z MELORADIO skierowane do Pana Adriana Grzegorza z Fundacji Las Naturalny cyt.:
I co dokładnie ma się stać w Lesie Miejskim w Gajewie Koło Giżycka. Wiemy, że na przyszły rok są zaplanowane wycinki, jak to będzie dokładnie wyglądało?”.

Pan Adrian Grzegorz z Fundacji Las Naturalny odpowiada, cyt.:
Wycinki w Lesie Miejskim są zaplanowane na obszarze około 98 ha. Przy czym Las Miejski ma powierzchnię około 320 ha”.

Informacja leśników: W całym kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski, położonym po prawej stronie drogi wojewódzkiej z Giżycka do Węgorzewa planowane jest odnowienie lasu w przyszłym roku na obszarze 2,18 ha. Powierzchna całego kompleksu leśnego ma powierzchnię około 325 ha.

Zorganizowane spotkanie przy udziale wielu osób, w tym przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Giżycku, Urzędu Miasta Giżycko, Gminy Giżycko, przewodniczącego Rady Miasta, radnego Powiatu Giżyckiego, przedstawicieli innych stowarzyszeń, przedsiębiorców doprowadziło do wielu jednoznacznych i spójnych wniosków. Oczekiwania kilku osób zakłócających spotkanie na czele z przedstawicielami Fundacji Las Naturalny oraz Stowarzyszenia Wolne Miasto Giżycko nie są oczekiwaniami podzielanymi przez większość lokalnego społeczeństwa. Oczekiwania zagrażają trwałości lasów. Liczne obecne na spotkaniu osoby wyraziły zdecydowany dystans i krytykę ich działalności. Jednocześnie w toku spotkania doszło do potwierdzenia faktu, że już w nielicznym proteście zorganizowanym 23.10.2022 r. na pasażu w Giżycku, w składzie grupy protestującej byli uczestnicy z odległych od Giżycka miejscowości.  Potwierdziła to osobiście uczestniczka spotkania, z której wypowiedzi jasno wynikało, że tworzą stały skład protestacyjny udający się na podobne protesty też do Warszawy.

Utrzymujące się od dłuższego czasu skrajnie nieodpowiedzialne postępowanie i zachowanie przedstawicieli Fundacji Las Naturalny oraz Stowarzyszenia Wolne Miasto Giżycko polegające na rozprzestrzenianiu nieprawdy, zakrzykiwaniu spotkań, braku jakiejkolwiek reakcji na niezliczone prośby nadleśniczego, w tym w świetle pamiętanych przejawów agresji wobec leśników wyklucza dalsze uczestnictwo leśników w dialogu przy ich udziale. Dalszy dialog, spotkania i rozmowy będą cyklicznie prowadzone przy udziale reprezentatywnego grona przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, gdyż leśnicy są otwarci na dalszy dialog, spotkania i rozmowy, ale z osobami, które wykazują kulturę rozmowy.

 

Więcej informacji o prowadzonym dialogu w zakładce: Informacje->Aktualności->Dialog w sprawie uroczyska Las Miejski w Gajewie k. Giżycka.