polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Letni numer Ech Leśnych

„Echa Leśne" to bezpłatny kwartalnik, magazyn przyjaciół lasu. Ukazuje się od 1924 roku. Pismo jest skierowane do wszystkich osób odwiedzających Lasy Państwowe, przede wszystkim turystów, miłośników przyrody, rodziców z dziećmi, nauczycieli i wykładowców wyższych uczelni, studentów oraz partnerów handlowych LP i myśliwych.

Nr 2/2015 - lato

 

Kolejny numer ukaże się na początku jesieni.


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko