polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

9.01.2018 - Zaprszenie do składania ofert

Na wykonanie usług w zakresie odśnieżania dróg leśnych w Nadleśnictwie Giżycko.

Gajewo, dnia 8 stycznia 2018 r.

Znak sprawy: SA.2300.1.2018.MWe

 

Zaproszenie do składania ofert

Nadleśnictwo Giżycko niniejszym zaprasza wszystkich chętnych do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym poza wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 rok, poz. 1579 ze zm.) pod nazwą: Wykonanie usług w zakresie odśnieżania dróg leśnych w Nadleśnictwie Giżycko.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określone zostały we wzorze umowy, a ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do zaproszenia.
Termin składania ofert ustala się na dzień 12 stycznia 2018 roku do godz. 10:00.


Gajewo, dnia 29 stycznia 2018 r.

Znak sprawy: SA.2300.1.2018.MWe

Informacja o zawartych umowach

Nadleśnictwo Giżycko niniejszym informuje, iż w postępowaniu prowadzonym poza wymogami ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 rok, poz. 1579 ze zm.) pod nazwą: Wykonanie usług w zakresie odśnieżania dróg leśnych w Nadleśnictwie Giżycko zawarto umowy z niżej wymienionymi podmiotami:

  • Pakiet Nr I – PIO-LAS Piotr Mikosza z siedzibą w Starej Rudówce 21, 11-520 Ryn, Nr NIP: 845-164-88-42, REGON: 280030455;
  • Pakiet Nr II - PIOTREX” Piotr Pryczka z siedzibą w Wydminach, ul Grunwaldzka 55, 11-510 Wydminy, Nr NIP: 845-182-15-13, Nr REGON 280-109-850;
  • Pakiet Nr III - ZUL Nowak Andrzej, z siedzibą w Nowych Gutach 29/2, 12-250 Orzysz, Nr NIP: 849-000-13-98.

Dziękujemy za złożenie ofert i wzięcie działu w postępowaniu.