polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

17.05.2006 - Uroczyste otwarcie Izby Przyrodniczo-Edukacyjnej "Quercus".

Izba Przyrodniczo-Edukacyjna "Quercus" ma służyć dla całego społeczeństwa nie tylko lokalnego, ale również dla przebywających na naszym terenie gości, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Jest ona usytuowana na trasie istniejącej Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjnej „Las Miejski”, w bezpośrednim sąsiedztwie 640 letniego dębu „Wojciech” oraz dębów „Dowejko” i „Domejko” – będącymi pomnikami przyrody.

Jako Lasy Państwowe chcemy przybliżyć chętnym problematykę leśnictwa, ochrony przyrody a także ekologii. Dlatego też oprócz izby wyposażonej w ciekawe eksponaty, wykonaliśmy dwa ogrody.

Od strony Północnej ogród dendrologiczny oraz od strony Południowej ogród botaniczny. Łącznie posadziliśmy 200 odmian roślin drzewiastych oraz krzewów. W chwili obecnej jest to noworodek, dlatego też rośliny są jeszcze małe. Z upływem czasu ogród będzie nabierał właściwych kształtów, podnosząc swoje walory estetyczno-przyrodnicze.

W celu umożliwienia prowadzenia zajęć lekcyjnych, wybudowaliśmy od strony zachodniej zieloną klasę mieszczącą około 30 osób, z miejscem do grillowania w trakcie przerw.

Budynek główny obiektu został wyposażony w kolektor słoneczny z pełną automatyką oraz elektroniką.

Należy nadmienić, iż jest to jedyny obiekt w powiecie Giżyckim, Węgorzewskim i Kętrzyńskim. Realizacja postawionych sobie celów, nie byłaby możliwa bez pozyskania środków finansowych z zewnątrz.

Otwarcie uroczystości - przywitanie gości.


Izba Edukacji Przyrodniczo-Leśnej "Quercus" powstała przy wsparciu finansowym:

  • PROGRAMU MAŁYCH DOTACJI GEF UNDP W WARSZAWIE,

  • WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE,

  • FUNDACJI OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH W GIŻYCKU,

  • URZĘDU MIEJSKIEGO W GIŻYCKU,

  • URZĘDU GMINY W GIŻYCKU.

Za co Nadleśnictwo Giżycko jako gospodarz obiektu składa serdeczne słowa podziękowania.


Laureaci konkursu "Zielonego kaganka":


Przecięcia wstęgi dokonali:

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku - Zbigniew Godlewski.

Poseł Rzeczpospolitej Polskiej - Andrzej Włodkowski.

Burmistrz Miasta Giżycko - Paweł Czacharowski.

Wójt Gminy Giżycko - Andrzej Sieroński.

Prezes Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich - Zdzisław Suski.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko - Mirosław Stabiński.

Poświęcenie obiektu dokonał:

Ksiądz Dziekan Parafii Św. Kazimierza - Lech Janowicz. 

Starosta Powiatu Giżyckiego - Wacław Strażewicz podkreślił znaczenie nowego obiektu edukacyjnego.

Pierwsi zwiedzający.

Występ młodzieżowego zespołu z Giżyckiego Centrum Kultury.


Lokalizacja izby: ul. Dworska 10, Giżycko.

Zapraszamy do zwiedzania sali wystawowej naszej izby