polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Złote Kordelasy dla leśników

Wielkie wyróżnienie dla pracowników Nadleśnictwa Giżycko za wybitne osiągnięcia i sumienną służbę.

W dniu 18 grudnia br. podczas narady w Nadleśnictwie Giżycko, nasi pracownicy: leśniczy leśnictwa Kruklin pan Piotr Chocholski oraz zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko pan Krzysztof Miszkiel otrzymali z rąk Dyrektora Regionalnej Dyrekcji w Białymstoku Andrzeja Józefa Nowaka  Złote Kordelasy Leśnika Polskiego. Takie wyróżnienie to wielki zaszczyt i marzenie każdego leśnika. Złoty Kordelas Leśnika Polskiego jest najwyższym odznaczeniem, jakim honoruje się pracowników Lasów Państwowych za wybitne osiągnięcia i sumienną służbę.

Kordelas Leśnika Polskiego jest białą Bronią honorową i paradną Leśnika Polskiego noszoną do Munduru Leśnika. Kordelas został zaprojektowany w oparciu o model kordelasa leśnika z 1930 roku i nawiązuje do tradycyjnych rozwiązań. W roku 1996 zarządzeniem nr 25 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustanowił Kordelasa Leśnika Polskiego wzór nr 1996. Wariantem wykonania kordelasa jest jego złocenie, wykonanie to jest zastrzeżone do dyspozycji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Podczas narady podziękowania i wyróżnienia otrzymali pracownicy nadleśnictwa: Magdalena Orłowska – specjalista ds. pracowniczych,  Robert Kaśkiewicz – inżynier nadzoru, Marek Oczkoś – inżynier nadzoru, Konrad Kamiński - sekretarz nadleśnictwa, Patryk Czyż – strażnik leśny p.o. Komendanta Posterunku Straży Leśnej przy Nadleśnictwie Giżycko,

 

Serdeczne gratulacje !!!


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko