polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

W poszukiwaniu sóweczki, gładysza i muchołówki w „Lesie Miejskim”

Poszukujemy sóweczki w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka, której występowanie wskazali przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dokument z informacją o środowisku wpłynął do Nadleśnictwa Giżycko w dniu 12 listopada br.

Otrzymaliśmy informację, w której fundacja Natural Forest Fundation wskazała na występowanie gatunków chronionych: sóweczki zwyczajnej, gładysza paprociowatego i muchołówki małej w uroczysku Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka. W ślad za otrzymaną informacją podjęliśmy działania mające na celu zlokalizowanie gatunków chronionych na terenie uroczyska. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobowiązani do właściwego postępowania z gatunkami chronionymi.

Jesteśmy wdzięczni za informację, która uzupełni nasz monitoring gatunków chronionych w nadleśnictwie. Weryfikujemy je. W pierwszej kolejności musimy wykonać prace w terenie, które potwierdzą występowanie gatunków chronionych – wskazuje Krzysztof Dąbkowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko. Pierwsze dwie wizyty terenowe mamy już za sobą. W jednej z nich na naszą prośbę udział wziął także pan Krzysztof Pawlukojć autor artykułu w Gazecie Giżyckiej pt. „Sóweczka zamieszkała w Lesie Miejskim”. Podczas wspólnej wizyty terenowej poszukiwaliśmy sóweczki. Niestety nie udało nam się potwierdzić jej obecności we wskazanej części lasu – dodaje Dąbkowski.

Co dalej z poszukiwaniami gatunków chronionych?

Wskazane przez fundację Natural Forest Fundation gatunki znajdują się pod ochroną. Ich ewentualne występowanie musi zostać potwierdzone przez leśników i przyrodników podczas kolejnych wizji terenowych w uroczysku. Przeprowadzone dotychczas wizje terenowe nie wykazały występowania wymienionych gatunków chronionych w Lesie Miejskim. Na wizytach terenowych poszukiwania się nie kończą.

Jesteśmy zobowiązani zweryfikować te informacje, a do tego potrzebujemy obserwacji prowadzonych w różnych porach roku, w szczególności w okresie lęgowym w nadchodzącym nowym roku. Wytypowaliśmy kilka drzew dziuplastych do zasiedlenia i będziemy je szczególnie monitorować.  – tłumaczy Nadleśniczy Dąbkowski.


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko